22
Nov
Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvis du har et sprøjtecertifikat/-bevis, er det et krav, at du hvert 4. år skal på et opfølgningskursus.

Opfølgningskursus Sprøjtecertifikat afholdes hos Patriotisk Selskab på vores kontoradresse tirsdag den 22. november 2016 kl. 8.00 – 15.30. Tilmelding skal ske senest den 1. november 2016 til Jette Post på 6315 5417 eller jp@patriotisk.dk. Ved tilmeldingen bedes du oplyse navn, CPR-nr., adresse og mailadresse. Såfremt du ønsker, at der er et rundstykke, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og undervisningsmateriale klar til dig på dagen, så sørger vi selvfølgelig gerne for det – men dette skal du lige bekræfte ved tilmeldingen.

Dagens udgifter beløber sig til 520 kr. + et kursusgebyr på 108 kr. ekskl. moms. Såfremt du har en uddannelse, der i niveau eller varighed overstiger en erhvervsuddannelse (fx agronomer), er kursusgebyret kr. 862,- og der kan som udgangspunkt ikke søges VEU-godtgørelse.