25
Nov
Sprøjtecertifikat opfølgningskursus

Alle, der har sprøjtecertifikat/bevis, skal hvert 4. år på opfølgningskursus. De, der var på opfølgningskursus i 2010, skal dermed på opfølgningskursus igen.

Patriotisk Selskab holder opfølgningskursus tirsdag den 25. november 2014, kl. 8.00 – 15.30 på vores adresse i Odense. Tilmelding sker på www.efteruddannelse.dk, hvor man i søgefeltet skriver kviknummer 46142036496. Såfremt kurset den 25. november fuldtegnes, har vi mulighed for at afholde endnu en kursusdag om onsdagen den 26. november.

Amu-Fyn fakturerer kursusgebyr på 122,- kr. Undervisningsmateriale, som du frit kan foretage notater i og selvfølgelig tage med hjem til senere opslag samt fuld forplejning faktureres af Patriotisk Selskab og beløber sig til 520,- kr.

Kurset tager en hel dag, og der er ikke eksamen. Sprøjtecertifikatet skal medbringes på kurset.

Tilmeldingsprocedure
Skal der IKKE søges VEU-godtgørelse, tilmeldes kurset blot på www.efteruddannelse.dk
Har kursusdeltageren en uddannelse, der i niveau eller varighed overstiger en erhvervsuddannelse (fx agronomer), kan der som udgangspunkt ikke søges VEU-godtgørelse.

SKAL der søges VEU-godtgørelse, taksten er pt. 652,- kr., eller skal du for en virksomhed tilmelde ansatte, er proceduren følgende:

  • Virksomhedens NemID medarbejdersignatur skal være sat op til at administrere VEU kurser og ansøge om VEU-godtgørelse. Det gøres på https://brugeradministration.nemlog-in.dk. Her logges ind med NemID medarbejdersignatur og underpunktet ”Få flere rettigheder” tilmeldes ”Ret til at administrere VEU kurser” og ”Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.
  • Opfølgningskurset kan nu tilmeldes på www.efteruddannelse.dk. Log på med NemID medarbejdersignatur og søg VEU-godtgørelse sammen med tilmeldingen.