Nyheder

12. januar 2024

Unge landbrugere kan snart søge om etableringsstøtte igen

Fra 1. februar til 22. april 2024 bliver det igen muligt at søge Etableringsstøtte til unge landbrugere. Hvis du er under 41 år gammel på ansøgningstidspunktet og lever op til en række andre betingelser, kan du søge om ca. 745.000 kr. i støtte til en heltidsvirksomhed og ca. 372.500 kr. til en deltidsvirksomhed.

Landbrugsstyrelsen åbner snart for ansøgninger til Etableringsstøtte til unge landbrugere 2024. Formålet med puljen er at styrke unge landbrugeres mulighed for at etablere og siden fastholde en virksomhed ved bl.a. at styrke egenkapitalen. Du kan altså bruge tilskuddet på tværs af driftsgrene til at polstre økonomien med en forhøjet egenkapital.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Du kan få tilskud, hvis du har indgået en købsaftale på en etablering eller har tinglyst en handel og samtidigt overholder alle de øvrige krav, Landbrugsstyrelsen stiller til din handel. Du kan bl.a. få tilskud til landbrug med husdyr og/eller planteavl.

Til en heltidsbedrift kan du få et tilskud på 100.000 euro (ca. 745.000 kr.), mens du til en deltidsbedrift kan få et tilskud på 50.000 euro (ca. 372.500 kr.). Typen af bedrift opgøres efter bedriftens arbejdskraftsbehov ud fra forudbestemte normtimesatser.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde?

For at kunne søge om tilskud er der en række betingelser, du skal opfylde. Det drejer sig bl.a. om disse:

  • Du må ikke være fyldt 41 år den dag, du indsender din ansøgning
  • Du skal have bestået den fireårige landmandsuddannelse/gartneruddannelse eller tilsvarende uddannelse senest den dag, du indsender din ansøgning. Listen over adgangsberettigede uddannelser er omfattende og indeholder så forskellige uddannelser som byggetekniker, logistikøkonom og sergent. Opfylder du ikke dette krav, er der desuden mulighed for at søge på baggrund af din praktiske erfaring inden for landbrugs- og gartnerierhvervet.
  • Du skal enten have en skriftlig købsaftale eller et endeligt tinglyst skøde/ejerbogsregistrering. Hvis der er lavet et endeligt skøde den dag, du indsender din ansøgning, må den endelige tingbogsdato ikke være ældre end fire år.
  • Din bedrift skal have et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer (opgjort efter normtimesatserne i ordningens bekendtgørelse).

Hvis du får tilsagn om støtte, er der desuden en række betingelser, du skal opfylde, for at få udbetalt tilskuddet.

Du kan læse mere i Landbrugsstyrelsens vejledning om Etableringsstøtte til unge landbrugere 2024-2027 her.

Hvordan ansøger jeg?

Vi hjælper dig gerne med ansøgningen og med at anmode om udbetaling af tilskuddet, hvis du opnår tilsagn om støtte. Vi udformer ansøgningen efter de gældende krav og hjælper dig ligeledes med at leve op til betingelserne for etableringsstøtten, så du ikke risikerer at skulle tilbagebetale støtte.

De væsentligste datoer og tidsfrister er:

  • Ansøgningsperioden løber fra 1. februar 2024 til 22. april 2024. Ansøgningen sendes digitalt via Landbrugsstyrelsens Tast selv-portal.
  • Projektperioden begynder den dag, du indsender din ansøgning, og varer i 1 år.
  • Hvis du opnår tilsagn om tilskud, løber den såkaldte opretholdelsesperiode fra den dag, du får udbetalt tilskuddet, og tre år frem. I denne periode er der en række betingelser, du skal opfylde for ikke at risikere at skulle tilbagebetale støtten.

Kontakt

Har du spørgsmål om muligheden for at opnå etableringsstøtte, eller vil du gerne have hjælp til ansøgningsprocessen, så kontakt jagt- og naturkonsulent Jonas Harboe Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228