Nyheder

4. august 2023

Nye lovkrav til ansættelseskontrakter

Den 1. juli trådte den nye ansættelsesbevislov i kraft. Som arbejdsgiver skal du bl.a. være opmærksom på, at du fremover har skærpet oplysningspligt, og at der er kommet flere mindstekrav til ansættelsesvilkårene.

Af juridisk seniorkonsulent Bodil Just

Den nye ansættelsesbevislov, som regulerer, hvad der som minimum skal indgå i en ansættelseskontrakt, trådte i kraft 1. juli 2023. Den er en udbygning af de hidtidige regler på området og rummer en række nye krav til indholdet i ansættelseskontrakter. Der er f.eks. skærpede krav til arbejdsgiverens oplysningspligt og nye mindstekrav til ansættelsesvilkår. 

Oplysningspligt og nye krav til ansættelsesvilkår

Fremover har arbejdsgiveren pligt til at oplyse om flere forhold i ansættelseskontrakten end hidtil. Det drejer sig bl.a. om varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid og om varigheden af fravær med løn, f.eks. ved barsel. Arbejdsgiveren skal også angive identiteten på socialsikringsinstitutioner, som er knyttet til ansættelsesforholdet, såsom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller en barselsfond. Ordninger for vagtændringer og overarbejde skal ligeledes oplyses.

Der er desuden nye mindstekrav til ansættelsesvilkårene. F.eks. kan en prøveperiode ikke være længere end seks måneder, og i tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan den maksimalt udgøre en fjerdedel af ansættelsesperioden. Arbejdsgiveren kan heller ikke begrænse en lønmodtager i at have anden sideløbende beskæftigelse, så længe denne er forenelig med ansættelsesforholdet.

Vi anbefaler, at du inkluderer alle oplysningerne i kontakten eller personalehåndbogen fra start, selvom oplysningerne først skal udleveres henholdsvis syv dage eller en måned, efter ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Skal gamle kontrakter opdateres?

Den nye lov gælder ved nye ansættelser. Derfor behøver arbejdsgiveren ikke at ændre i eksisterende kontrakter, hvis de er forenelige med lovens mindstekrav for ansættelsesvilkår.

Medarbejdere, som er blevet ansat under den tidligere lovgivning, kan dog anmode om at modtage oplysninger om lovens nye minimumskrav.

Vil du vide mere?

I femte afsnit af vores podcast-serie Patriotisk Podcast kan du høre Bodil Just, juridisk seniorkonsulent ved Patriotisk Selskab, gå endnu mere i dybden med, hvad de nye regler har af betydning for dig, der er arbejdsgiver.

Patriotisk Podcast er tilgængelig på bl.a. SpotifyApple PodcastsPodimo og SoundCloud. Husk at følge os, hvis du ikke vil gå glip af næste afsnit!

Spørgsmål

Har du spørgsmål til den nye lovgivning eller dine ansættelseskontrakter, er du meget velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228