Nyheder

11. maj 2021

Skal dine børn eller andre i familien forkæles?

I 2021 må du give pengegaver på op til 68.700 kroner til nær familie. Giver du gaver til andre end nær familie, skal modtageren betale almindelig indkomstskat af gavens værdi.

Som forælder har du i 2021 mulighed for at give afgiftsfri gaver på op til 68.700 kr. til hvert af dine børn, stedbørn og børnebørn. Hvis modtagerne er svigerbørn, kan du i 2021 give op til 24.000 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift.

Begge forældre kan give en afgiftsfri gave, men det er et krav, at hver forælder selv betaler sin gave – den ene forælder må ikke betale på den andens vegne. Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfri, så hvis kun den ene ægtefælle har råd til at give gaver, kan den formuende ægtefælle give en gave til den mindre formuende og derved sætte den mindre formuende i stand til også at give en gave til børn eller børnebørn op til den afgiftsfrie bundgrænse.

Det er også muligt at give gaver til forældre, stedforældre og bedsteforældre, så gavmildheden kan gå begge veje. Her er bundfradraget også 68.700 kr. pr. gavemodtager.

Giver du en større gave end bundfradraget, skal bl.a. børn, stedbørn, børnebørn og svigerbørn betale 15 % i gaveafgift af den del af gaven, som overstiger det afgiftsfri gavebeløb. Søskende, halvsøskende, børns samlevere og andre fjernere slægtninge betaler indkomstskat af gaver.

Det anbefales at udfærdige et gavebrev, så der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt der er tale om gave eller lån. Samtidig kan det eksempelvis tilkendegives i gavebrevet, om gaven skal være særeje for modtageren i en eller anden form, og om gavegiver betaler gaveafgiften.

Gaver over den afgiftspligtige bundgrænse skal anmeldes til SKAT senest den 1. maj i det følgende år, og gaveafgiften forfalder samtidig til betaling.

Vil du gerne give en større gave?
Hvis du gerne vil give en større gave, uden at modtageren skal betale gaveafgift, kan et rente- og afdragsfrit familielån måske være løsningen.

Hvis du de følgende år giver kontante gaver til lånemodtageren – fx op til grænsen for afgiftsfri gaver – kan lånemodtager vælge at benytte gavebeløbet til at afdrage på familielånet. Processen kan gentages hvert år, indtil familielånet er afviklet.

Det er vigtigt, at du som dokumentation for familielånet får udarbejdet et anfordringslån (gældsbrev), som er underskrevet af begge parter, samt at du – når lånet nedbringes – husker at få påtegnet gældsbrevet en ny saldo og nye underskrifter.

Det er desuden vigtigt, at du ikke på forhånd aftaler, at gælden afskrives årligt med et beløb svarende til beløbsgrænsen for afgiftsfri pengegaver. Gør du det, vil SKAT anse hele familielånet som en gave med den virkning, at der skal betales gaveafgift af den del af lånet, som overstiger beløbsgrænsen.

Husk desuden, at lånet forfalder til betaling ved långivers død. Dette bør der tages højde for i et testamente.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udarbejde gave- og lånedokumenterne korrekt? Så kontakt chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228