11
Maj
Undgå §3-beskyttelse: Anmeld varig genopdyrkningsret nu

Har din ejendom et længerevarende tilsagn, fx et 15- eller 20-årigt tilsagn med en genopdyrkningsret? Og er tilsagnet udløbet i 2020 eller 2021?

Så er det nu, du skal reagere – og så kan du måske undgå, at din genopdyrkningsret udløber, og at arealet vokser ind i en §3-beskyttelse.

Efter 2017 blev det muligt at opnå en varig genopdyrkningsret på arealer, der tidligere har været omfattet af den 1-årige genopdyrkningsret. Dog skal denne varige genopdyrkningsret anmeldes rettidigt til kommunen.

Det sker efter bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur § 6.

Skal vi undersøge nærmere, om der kan anmeldes varig genopdyrkningsret på dit areal?
Så kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen hurtigst muligt.