Nyheder

14. maj 2021

Klag over historiske ejendomsvurderinger

Muligheden for at klage over historiske ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme er nu åbnet. Vurderingsstyrelsen er i gang med at udsende breve om klageadgangen til nuværende og tidligere ejere.

Siden det nuværende ejendomsvurderingssystem i 2013 blev sat i bero, har mange ejere været afskåret fra at klage over for høje ejendomsvurderinger.

Derfor vedtog Folketinget i december 2020 en lovændring, som gør det muligt for ejere af erhvervsejendomme at klage over historiske ejendomsvurderinger fra 2013 og frem. Det gælder også landbrugs- og skovejendomme og ejerboliger med grundareal på 2 ha eller mere.

Tjek e-Boks: klageadgangen gælder kun 90 dage
Vurderingsstyrelsen er allerede i gang med at udsende breve om klageadgangen til nuværende og tidligere ejere. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din e-Boks, da du alene har 90 dage til at indgive en klage – gældende fra den dato, der står på brevet fra Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsen sender en liste over, hvilke ejendomme du kan klage over. Klageadgangen bliver nemlig ikke åbnet for alle erhvervsejendomme på én gang.

Med klageadgangen har du mulighed for at klage over de videreførte ejendomsvurderinger fra 2013 og frem til 2020, og dermed mulighed for en potentiel tilbagebetaling af ejendomsskatter fra 2015 og frem til og med 2021.

Hvis du påtænker familiehandel med en sådan ejendom, inden den nye vurdering efter ejendomsvurderingsloven foreligger, og ejendommen ønskes overdraget til lavest mulig pris, kan det være relevant netop nu at klage over den for høje ejendomsvurdering.

Det kan ligeledes være relevant, såfremt du har overdraget ejendommen og betalt tinglysningsafgift af den offentlige ejendomsvurdering. Klager du over vurderingen og nedsættes denne, kan du nemlig få den for meget betalte tinglysningsafgift retur.

Det er dog usikkert, om afgørelsen af en klage over en landbrugsejendom vil foreligge, inden der foreligger en vurdering af ejendommen efter den nye ejendomsvurderingslov.

Kontakt din økonomikonsulent, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med de historiske ejendomsvurderinger.

Behandling af klager
Den nye mulighed for at klage over historiske vurderinger omfatter både det faktiske grundlag og det vurderingsmæssige skøn.

En klage over en historisk vurdering vil blive behandlet i prisniveauet for det år, du klager over. Det betyder fx, at hvis du klager over vurderingen af en erhvervsejendom for vurderingsåret 2019, så bliver klagen behandlet i prisniveauet pr. 1. oktober 2019.

For at være klageberettiget skal du være ejer af den pågældende ejendom på tidspunktet, hvor vurderingen var gældende.

Det betyder, at hvis du er den nuværende ejer, kan du klage for de år, du har ejet ejendommen. Er du tidligere ejer, kan du klage for de år, du har ejet den pågældende ejendom.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228