Nyheder

5. juli 2023

Træk på vores erfaring, når du forhandler en BNBO-aftale på plads

Med regeringens nye BNBO-plan forlænges muligheden for at indgå frivillige BNBO-aftaler. Vi opfordrer fortsat til, at du – med sparring fra os – tager kontakt til dit vandværk for at opnå den bedst mulige aftale.

Med regeringens seneste plan for det videre arbejde med at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er muligheden for at indgå frivillige BNBO-aftaler blevet forlænget. Vi opfordrer fortsat til, at du får afklaret situationen på din ejendom og forsøger at indgå en frivillig aftale, da den kan rumme lokale hensyn og tilpasses de konkrete forhold hos dig.

Vi har god erfaring med at bistå i forhandlingen af vilkår og erstatningsniveau, når der indgås frivillige aftaler med vandværker. Derfor anbefaler vi, at du tager fat i en medarbejder fra vores BNBO-team, inden du kontakter dit vandværk.

Vi kan både hjælpe dig med den indledende kontakt og det videre forløb.

BNBO-aftaler eller påbud skal være på plads i 2025

Kommunerne er blevet pålagt at handle der, hvor der vurderes at være en risiko ved brug af planteværnsmidler. Lykkes det ikke lodsejer og vandværk at indgå en frivillig aftale, er kommunen nu forpligtet til at give påbud mod brug af pesticider i området – mod fuld erstatning.

Alternativet havde iflg. den politiske aftale været et generelt landsdækkende forbud, som foruden at ramme unødigt mange landbrug heller ikke ville medføre fuld erstatning.

Ved alle BNBO’er, hvor brug af pesticider vurderes at udgøre en risiko, skal der være indgået en frivillig aftale eller være givet et påbud i begyndelsen af 2025.

Spørgsmål om BNBO-aftaler

Hvis du har spørgsmål til den nye BNBO-plan eller søger rådgivning om mulighederne på din ejendom, er du velkommen til at kontakte en medarbejder fra vores BNBO-team: miljø- oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen, virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, planteavlsmedarbejder Erik Willadsen eller juridisk miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228