Nyheder

16. november 2022

Betal dit selskabs acontoskat nu, og spar renteudgifter

Forventer du en restskat i dit selskab for indkomståret 2022, bør du overveje en frivillig indbetaling af acontoskat senest den 21. november 2022.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2022 kan ske frem til 1. februar 2023, men for indbetalinger, der sker efter 21. november 2022 og frem til 1. februar 2023, skal der betales et rentetillæg på 0,8 %.

Restskat, som ikke er betalt senest 1. februar 2023, skal betales senest 20. november 2023. Dertil skal betales et rentetillæg. Rentesatsen offentliggøres først senere på året. Vi forventer, at det sker i december 2022. Rentetillægget for indkomståret 2021 var 4,3 %.

Ved frivillig indbetaling senest den 21. november 2022 vil der blive beregnet en dekort af indbetalingen på 0,1 %.

Forrentning af for meget indbetalt selskabsskat, som først udbetales til november 2023, udgør 0,2 % årligt før skat.

Hvordan indberettes den frivillige restskat eller nedsættelse af acontoskatten?
Frivillig indbetaling af acontoskat foretages sammen med den ordinære acontoskatterate den 21. november 2022 eller i perioden 22. november 2022 til 1. februar 2023 som særskilt indbetaling.

Registrering og indbetaling skal ske på selskabets Skattekonto, som der er adgang til på TastSelv Erhverv. Det gøres således:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Klik på ”Skat for selskaber m.fl.”
  3. Klik på ”Selskabsskat”
  4. Klik på ”Acontoskat”
  5. Klik på ”Indberet/Ændr” ud for den rate, du ønsker at ændre
  6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
  7. Indbetal beløbet til Skattekontoen

 

Hvis du indbetaler på anden måde, vil beløbet blive anvendt til udligning af eventuelle restancer, og overskydende beløb tilbagebetales til selskabet.

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad du forventer at skulle betale for indkomståret 2022, kan du inden den 20. november 2022 reducere 2. rate af ordinær acontoskat via TastSelv Erhverv. Skattestyrelsen kan bede om dokumentation for selskabets forventede indkomst.

Årsopgørelse 2021
Skattestyrelsen har i løbet af oktober 2022 udsendt årsopgørelser for indkomståret 2021 til virksomhedens digitale postkasse eller e-Boks. Det er derfor vigtigt, at du tjekker denne for at undgå rykkergebyr og renter mv. af restskatten.

Spørgsmål
Kontakt din økonomikonsulent for yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker hjælp til vurdering af forventet rest- eller overskydende selskabsskat.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228