Nyheder

7. november 2022

Nyt lovkrav til din bogføring gælder fra årsskiftet

Har du fået nedfældet en beskrivelse af dine bogføringsprocedurer?

Vi har fået en ny bogføringslov, som bl.a. indebærer, at de fleste virksomheder fra årsskiftet skal have en nedskrevet beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføringen.

Med undtagelse af små personligt drevne virksomheder med en årlig omsætning på under 300.000 kr. skal alle virksomheder senest 1. januar 2023 have en nedskrevet beskrivelse af bogføringsprocedurerne. Beskrivelsen skal bl.a. omhandle bogføringssystem og kontoplan, væsentligste transaktioner, afstemning af bogføringen samt opbevaring og fremfinding af regnskabsmaterialet. Det skal også angives, hvem der er ansvarlig for procedurerne.

Hjælp til at nedfælde beskrivelsen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan anvendes af mindre og mellemstore virksomheder. Du kan selv hente den fra styrelsens hjemmeside her og udfylde den.

For mange af vores medlemmer kan korrekt udfyldelse af skabelonen imidlertid være en udfordring. Derfor tilbyder vi at udarbejde beskrivelsen for vores medlemmer til en favorabel pris, hvis du kontakter os inden 1. december 2022. Vi indhenter de relevante oplysninger fra jer ved et telefonisk interview og nedfælder beskrivelsen af jeres procedurer.

Den færdige beskrivelse sendes til jer, så den kan fremlægges, hvis myndighederne anmoder om det.

Vi udarbejder naturligvis også gerne beskrivelsen ved henvendelser efter 1. december – så vil arbejdet blot blive udført til almindelig timepris.

Spørgsmål
Den nye bogføringslov trådte i kraft 1. juli 2022 og indebærer flere krav, som løbende vil blive gældende over de kommende år. Hvis du vil læse mere, har vi beskrevet de væsentligste ændringer i artiklen her.

Ønsker du hjælp til beskrivelsen af dine bogføringsprocedurer, eller har du andre spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Christian Halberg eller seniorkonsulent Palle Offersen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228