Fra maskinstation til professionelt driftsfællesskab

Hos HSH Agro ved Hadsund har de været igennem et rådgivningsforløb, som mundede ud i en nedskreven strategi for driftsfællesskabet. Det har givet ejerne og driftslederen en fælles kurs, mere ro og meget færre møder.

Fem kilometer øst for Hadsund, lige ned til Mariager Fjord, ligger planteavlsbedriften HSH Agro I/S. Den ene af ejerne, Manon Lüttichau Blou, tog i 2022 initiativ til, at de fik udarbejdet en fælles strategi for virksomheden.

”Det har været en krævende proces, men også enormt givende,” fortæller Manon, som bedst kan beskrive strategiarbejdet som en tragtformet proces:

”Vi har fyldt så meget ned i tragten, og undervejs var det nogle gange svært at se, hvor det skulle ende, men det er mundet ud i en fælles strategi, som vi er meget glade for.”

Der ligger mange timers arbejde bag det korte strategipapir, som Manon og hendes medejer, Morten Schnack, nu sidder med i hånden. Og det var netop hele pointen: At få defineret en klar retning for virksomheden, som de kan arbejde ud fra.

”Førhen holdt vi møder hele tiden – hver uge – for at afstemme alverdens ting,” husker Manon. ”Nu holder vi kun møder, når der er noget konkret, vi har brug for at drøfte.”

“Jeg er så stolt af, at vi har fået skabt en strategi, hvori
alles ønsker er blevet rummet og forenet.”

Fra maskin- til driftsfællesskab

HSH Agro startede som en fælles maskinstation for Havnø Gods, Strandkærgaard og Høgholt i 2000, men blev i 2018 til et decideret driftsfællesskab. Jordene blev lagt sammen, og de dengang tre ejere ansatte en fælles driftsleder.

”Vi var selvfølgelig enige om, at vi skulle producere korn og drive en rentabel forretning, men når dagligdagen kører, får man ikke altid sat ord på, hvordan man vil gøre det. Man tror, man ved, hvad de andre tænker – det gør man bare ikke altid,” siger Manon.

Derfor igangsatte de i 2022 arbejdet med at få udarbejdet en fælles strategi for HSH Agro. Processen blev faciliteret af en virksomhedsrådgiver fra Patriotisk Selskab og en konsulent fra SEGES og involverede ejerne og driftslederen.

”Det har været vigtigt for os, at driftslederen var involveret i hele processen. Han kender alle detaljerne og har nu en hel klar retning for sit arbejde,” fortæller Manon.

Fælles kurs trods forskelligheder

Ejerne har aldrig haft konflikter, og deres faglige og personlige forskelligheder ser de primært som en styrke. Men forskellighederne medfører selvsagt, at de kan have forskellige perspektiver og prioriteter. Manon er f.eks. – modsat Morten Schnack og den tidligere medejer Jesper Nielsen – ikke landbrugsfagligt uddannet, men har læst på Aarhus Universitet og Copenhagen Business School, og derfor har de ofte forskellige indgangsvinkler til tingene.

”Morten er en fremsynet virksomhedsleder, mens jeg f.eks. også er meget optaget af at kunne give min fædrene gård videre til de næste generationer. Begge dele skulle der være plads til i vores strategi,” fortæller hun.

Og det er der blevet. Manon er meget glad for resultatet.

”Jeg er så stolt af, at vi har fået skabt en strategi, hvori alles ønsker er blevet rummet og forenet,” siger hun.

Det er afgørende for begge ejere at drive en rentabel og solid forretning, men der er også blevet plads i strategien til det, driftslederen brænder for fagligt, og til de mere bløde værdier.

”Vi har f.eks. forpligtet os på, at det skal være en god arbejdsplads for alle – også for småbørnsforældre. Det kan jeg jo kun være stolt af,” siger Manon. Samtidig har det skabt en ro hos hende at vide, at de arbejder i samme retning:

”Jeg har ikke behov for at følge op på alt muligt, for vi er fuldkommen afklarede om den kurs, vi har sat for driftsfællesskabet, og vi er enige om, hvilke værdier vi ikke går på kompromis med,” fortæller hun.


Manon Lüttichau Blou, Havnø Gods

Et krævende forløb

”Det har været et krævende forløb,” erkender Manon.

Indledningsvist blev ejerne og driftslederen interviewet hver for sig af virksomhedsrådgiveren fra Patriotisk Selskab og konsulenten fra SEGES.

”Det var et langt interview. Vi fik talt om alting: styrker, svagheder, potentialer,” mindes Manon.

Det hele blev skrevet ned og senere fremlagt for de andre i anonymiseret form.

”Der var både kritik og ros at hente – alle kort kom på bordet,” fortæller hun. ”Men det var virkelig godt. F.eks. var det rart, at min mødeledelse blev fremhævet som noget, de andre værdsatte – jeg havde ellers følt, at jeg var lidt irriterende, når jeg insisterede på at følge dagsordenen og den slags,” tilføjer hun med et grin.

Samtidig har der været en del hjemmearbejde, der skulle findes tid til.

”Hvis f.eks. en vandpumpe i Mortens grisestald gik i stykker, så kom det jo i første række at få det ordnet. Så nogle gange har det virkelig krævet disciplin at få prioriteret strategiarbejdet ved siden af alt det andet. Men jeg synes, vi har gjort det ret godt,” siger hun.

Strategirådgivning

  • Patriotisk Selskab tilbyder hjælp til både at udarbejde og implementere en strategi

  • Rådgivningsforløbet tilpasses virksomheden og dens ønsker og fokusområder

HSH Agro I/S

  • HSH Agro driver ca. 2.000 ha planteavl

  • I dag er HSH Agro ejet af Møgelholt A/S (som bl.a. ejes af Morten Schnack) og Manon og Malthe Blou. Jesper Nielsen var også ejer, da strategien blev udarbejdet, men har i dag solgt sin andel

Afgørende med en udefrakommende facilitator

”Det har været vigtigt for vores proces, at vi havde nogle udefrakommende til at facilitere den,” mener Manon. ”Når der kommer en udefra, så lytter man bare mere åbent og begynder ikke på samme måde at forsvare og forklare sig.”

Samtidig har det været afgørende for hende at have tillid til processen.

”Nogle gange har det være svært at se, hvad vi skulle med f.eks. en omverdensanalyse – men der har jeg haft fuld tillid til, at mine rådgivere havde styr på processen. Og her på den anden side giver det fuldstændig mening, at vi skulle igennem alle de ting,” siger hun.

“Jeg kan virkelig mærke en forskel
– vi har fundet fælles fodslag.”

Fra pæne ord på papiret til konkret handling

To gange om året vil de tage strategien op til revision: Er der noget, som skal justeres, noget der skal opprioriteres, noget som skal sættes i bero?

Men strategien skal også implementeres i dagligdagen. Den skal ikke bare være pæne ord på et stykke papir, som ligger i skrivebordsskuffen og kun sjældent ser dagens lys.

”Strategien skal ud at leve. Det er noget, vi har meget fokus på,” fortæller Manon.

Driftslederen har bl.a. udarbejdet en medarbejderhåndbog for de ansatte sammen med Manon.

Selvom meget af implementeringsarbejdet endnu ligger foran dem, driver de ifølge Manon allerede en helt anden virksomhed i dag, end de gjorde for et år siden.

”Vi driver professionel forretning, og det kan man ikke uden at have en strategi. Jeg kan virkelig mærke en forskel – vi har fundet fælles fodslag,” siger hun.

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228