25
Jan
Fået udbetalt indefrosne feriepenge ved en fejl?

Hos Patriotisk Selskab har vi hørt fra flere virksomhedsejere, at de i efteråret anmodede om og fik udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge.

Men hverken ejere og direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller medarbejdende ægtefæller (med eller uden lønaftale) er omfattet af ferieloven – heller ikke selvom det måtte stå i ansættelseskontrakten.

Derfor skal pengene betales tilbage.

Hvad gør du nu?
Hvis du har været inde og tilrette dine oplysninger hos Fonden for Lønmodtagernes feriemidler, så det ikke længere fremgår, at du havde feriepenge til gode, skal du blot afvente, at Fonden kontakter dig.

Efter den 1. marts vil Fonden undersøge, hvem der uberettiget har fået udbetalt feriepenge. Herefter vil du modtage et brev, hvor du bliver bedt om at tilbagebetale beløbet.

Det forlyder, at det vil være nettobeløbet, du skal tilbagebetale, mens Fonden selv klarer afregningen med SKAT.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.