Nyheder

19. december 2023

Husk kontrakten, hvis du driver virksomhed i et interessentskab

Ikke alle interessentskaber (I/S) har styr på kontrakten. Det er ærgerligt, da en klar kontrakt kan afbøde konflikter, være tungen på vægtskålen i skattesager og adgangsbillet til lånoptagelse.

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk

En interessentskabskontrakt med klare retningslinjer kan forhindre og i sidste ende løse konflikter, fordi den oftest vil indeholde vilkår om det, der kan opstå uenighed om.

Kontrakten bør regulere de samme forhold, som typisk reguleres i en ejeraftale i et A/S eller ApS, da de interne forhold imellem interessenterne i et I/S eller aktionærerne/anpartshaverne ikke er reguleret i lovgivningen. Den bør indeholde bestemmelser om navnlig kapitalforhold, den daglige drift, aflønning og overskudsdeling, ind- og udtræden samt sygdom og død. Det sikrer en smidig og rationel intern drift.

Tungen på vægtskålen i skatteafgørelser og adgangsbillet til lånoptagelse

Dertil understreger flere afgørelser fra Landsskatteretten vigtigheden af at have en I/S-kontrakt.

I én sag blev et tilgodehavende fra en udtrædende deltager anerkendt som erhvervsmæssigt – og ikke som et udlån motiveret af private interesser – pga. kontraktens præcise betingelser. Havde kontrakten ikke udspecificeret, at deltageren var berettiget til at få udbetalt sit tilgodehavende og under hvilke vilkår, er det tvivlsomt, om sagen havde fået samme udfald. 

I en anden sag var stridspunktet en mellemregning mellem far og søn, hvor faderen – som ejede 25 % af I/S’et – løbende havde dækket underskuddet i I/S’et med egne midler. Her afgjorde retten, at 75 % af udlånet ikke kunne anses som et erhvervsmæssigt aktiv, men måtte betragtes som et privat udlån. Retten lagde bl.a. vægt på, at vilkårene for mellemregningen ikke var reguleret i kontrakten.

Ved udlån fra realkredit- og pengeinstitutter er der desuden i stigende omfang krav om en detaljeret kontrakt som betingelse for at kunne optage lån.

Interessentskabskontrakten kan altså spille en afgørende rolle i flere henseender. Derfor anbefaler jeg, at du får den udarbejdet af en jurist med indsigt i landbrug, så den tilpasses såvel de aktuelle som de potentielt fremtidige forhold for I/S’et.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228