Nyheder

4. september 2023

Tøm frøpuljen, og reducér frøkast fra agerrævehale

Er du også udfordret af græsukrudt? Her får du et par af vores IPM-strategier mod agerrævehale.

Af planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen

Agerrævehale kan være et genstridigt ukrudtsproblem. Derfor undersøger vi i samarbejde med SEGES og Hjortholm Gods effekten af tre forskellige IPM-tiltag på markniveau mod agerrævehale i dette efterår. Strategierne er falsk såbed, gentagne øverlige harvninger og urørt stub.

Denne sommer er der høstet vinterhvede og til foråret – efter nedvisning af agerrævehale – etableres vårbyg.

Simulering af såning

Det er oplagt at udnytte perioden mellem høst og såning til af fremme frøspiringen af agerrævehale. Én strategi er derfor at afprøve, hvor gunstige forhold vi kan skabe for den. Efter en øverlig harvning i september vil vi overkøre parcellen med en tom såmaskine i oktober, som præparerer jorden uden at etablere en afgrøde. Agerrævehale trives ganske glimrende efter etablering af vintersæd, så måske vil vi opleve samme effekt ved at simulere en såning?

Arealet nedvisnes i foråret, inden vårbyggen etableres – med dobbelt udsædsmængde for at kunne konkurrere med forårsfremspiringen af agerrævehale. Vi forventer, at antallet af agerrævehaleplanter og -aks i foråret 2024 vil være væsentlig reduceret i forhold til foråret 2023, hvor der var vinterhvede i arealet.

Gentagne harvninger og urørt stub

En anden strategi, vi vil undersøge, er gentagne øverlige harvninger over efteråret. Her er formålet ligeledes at fremprovokere spiringen af agerrævehale.

Den sidste strategi er at lade stubben ligge urørt efter høst. Forventningen er, at agerrævehalens spirehvile ikke vil blive aktiveret, hvormed den vil spire i stubben. Der vil forventeligt også ske et større henfald af frø, end hvis frøene harves eller pløjes ned.

Agerrævehale spirer hovedsageligt i efteråret

Hvilken strategi, der er mest oplagt at afprøve hos dig, kan afhænge af forskellige faktorer. For de fleste vil det være oplagt at udnytte, at størstedelen af fremspiringen af agerrævehale sker i efteråret. Derfor kan det være en fordel først at etablere en ny afgrøde i foråret, hvis du har store udfordringer med agerrævehale. Kampen mod agerrævehale kræver dog flere forebyggende tiltag samtidig.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til IPM-strategierne eller brug for sparring på din egen ukrudtsstrategi, er du meget velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228