Nyheder

13. september 2023

Reducér brugen af planteværn med præcis kortlægning og artsbestemmelse af dit ukrudt

Snart er det tid til at få kortlagt og ikke mindst artsbestemt det fremspirende ukrudt i markerne, så du kan spare på planteværnet og vælge de mest effektive midler til dine marker. Det er der både sund fornuft og god økonomi i.

Så snart du har sået, er det tid til at forholde sig til ukrudtet, som også vil begynde at pible frem. Vi anbefaler, at du får lavet en kortlægning af, hvilket ukrudt du har hvor, når din efterafgrøde eller vintersæd begynder at spire. Det giver et solidt og præcist grundlag for at planlægge forårets behandlinger og evt. optimere i det planlagte planteværn.

Vi laver nøjagtige kort til dig, uanset om du ønsker at spotsprøjte eller vil graduere brugen af planteværn. Med RoboWeedMaps-teknologien kan vi ikke blot udpege, hvor der er ukrudt, men også identificere, hvilken type af tokimbladet ukrudt, der er tale om. 

Med spotsprøjtning og målrettet valg af de planteværnsmidler, som vil være mest effektive i din situation, reducerer du ikke bare udgiften til planteværn, men også risikoen for, at ukrudtet udvikler resistens over for de planteværnsmidler, vi har til rådighed. Der er altså gevinster at hente på flere parametre.

Hvor meget du kan spare, afhænger af faktorer såsom omfanget af dit ukrudtsproblem, og hvordan du allerede bekæmper det. Vi har set besparelser på 50-80 % af det sædvanlige planteværnsforbrug ved spotsprøjtning med udvalgte midler efter vores ukrudtskortlægning og artsbestemmelse.

LYT OGSÅ TIL PATRIOTISK PODCAST: Optimér planteværnsforbruget med kortlægning og artsbestemmelse af ukrudt

Sådan foregår det

Vi overkører dine marker med vores ATV, som har påmonteret avancerede ukrudtskameraer, der løbende tager nærbilleder af den fremspirede afgrøde og ukrudtet. Med RoboWeedMaps-teknologien kan vi kortlægge og artsbestemme ukrudtet helt fra kimbladsstadiet.

Efter få dage er dine kort og spotsprøjtningsfiler klar, og vi giver dig et overblik over vores fund og konkrete forslag til behandling af dine marker. Vi hjælper dig med at installere spotsprøjtningsfilerne i traktorterminalen og testkøre sprøjten, så du er helt klar til at bekæmpe ukrudtet i dine marker.   

Video af en af vores testkørsler i Tyskland.

Du får:

  • et detaljeret ukrudtskort, der angiver placeringen af en- og tokimbladet ukrudt samt artsbestemmelse af tokimbladet ukrudt som f.eks. tidsler
  • et markkort over udbredelsen af forskellige ukrudtsarter
  • konkrete behandlingsforslag
  • en spotsprøjtnings- eller gradueret planteværnsfil
  • installering af filerne i din traktor samt testkørsel af sprøjten, så du er klar til at spotsprøjte

Pris ekskl. moms ved minimum 20 ha: 225 kr. pr. ha.

Kom i gang

Skriv til RWM@patriotisk.dk, eller ring til planteavlsmedarbejder Katrine Ida Olsson på tlf. 6315 5421, hvis du har spørgsmål eller vil booke en ukrudtskortlægning.

Teknologien bag

Vi har længe arbejdet på at udvikle en ny type ukrudtskamera, som ikke bare kan identificere, hvor der er ukrudt, men også hvilken type af ukrudt, der er tale om – helt ned på kimbladsstadiet.

Udviklingen af vores RoboWeedMaps-kameraer er nu nået til et niveau, hvor vi kan udarbejde præcise kort og tildelingsfiler til spotsprøjtning samt identificere mere end 42 arter af tokimbladet ukrudt ned til en størrelse på 1×1 cm.

”Ukrudtskameraet bliver hele tiden bedre til at genkende ukrudtstyper. Lige nu kan det f.eks. identificere burresnerre, tidsler, kamiller og græsukrudt,” fortæller planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen, som har været med i udviklingsarbejdet fra start.

Projektet er et samarbejde mellem I-GISDatalogisk og Patriotisk Selskab og støttet af EU-fondsmidler fra FAIRshare.

For at opnå billeder af høj nok kvalitet til artsbestemmelse tages billederne ikke fra en drone, men fra en specialindrettet ATV, som kan få de store kameraer helt tæt på markens overflade.

”Vi kommer forbi din bedrift og overkører din mark med vores ATV, som har påmonteret ukrudtskameraerne. På den måde kan vi indsamle tusindvis af meget præcise billeder, som ikke bare viser, om der er ukrudt eller ej, men hvilken type af ukrudt, her er tale om,” forklarer Kristian Ladegaard Jensen.

Vores RoboWeedMaps-kameraer tager mange tusinde billeder under en markoverkørsel. Her ses et billede af ukrudtet mellem kornrækkerne.
Efter en analyse med RoboWeedMaps-softwaren er det fremspirede ukrudt markeret med lilla firkanter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228