Nyheder

7. november 2023

Snart kan du igen søge tilskud til miljø- og klimateknologier

Landbrugsstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til miljø- og klimateknologier den 16. november. Denne gang bliver det også muligt for planteavlsbrug at søge tilskud til overdækning af gylletanke.

Fra 16. november 2023 til 31. januar 2024 kan du søge om tilskud til en række forskellige teknologier med dokumenteret miljøeffekt gennem Landbrugsstyrelsen.

I år kan bedrifter inden for alle sektorer som noget nyt søge om tilskud til teltoverdækning af gylletanke – det gælder altså også planteavlsbedrifter. Til forskel fra sidste år vil det til gengæld ikke være muligt at søge om tilskud til at fremme dyrevelfærden i farestalde.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Den samlede pulje for miljø- og klimateknologier er i år på 570 mio. kr., og der er ifølge Landbrugsstyrelsen rigtig god mulighed for at opnå tilsagn om tilskud.

Der kan søges tilskud til teknologier inden for disse indsatsområder:

Alle sektorer

  • Reduktion af ammoniakudledning fra gylletanke

Planteavl

  • Reduktion af pesticidforbruget i planteavl
  • Reduktion af pesticidforbruget i kartoffelavl

Gris

  • Reduktion af ammoniakudledningen fra grisestalde

Fjerkræ

  • Reduktion af ammoniakudledning fra fjerkræsstalde
  • Reduktion af energiforbruget i fjerkræsstalde

Kvæg

  • Reduktion af ammoniakudledning fra kvægstalde

Gartneri

  • Reduktion af pesticidforbrug i gartnerier
  • Reduktion af energiforbrug i gartnerier
  • Reduktion af næringsstofforbruget i gartnerier


Der ydes tilskud til en lang række specifikke teknologier til bl.a. gyllekøling, luftrensning og spotsprøjtning. Du finder teknologilisten her.

40 procent af tilskudsgrundlaget i støtte

Fra puljen ydes 40 procent af projektets samlede tilskudsgrundlag i tilskud. Tilskudsgrundlaget beregnes på baggrund af standardomkostningerne for teknologierne, som fremgår af teknologilisten, der er bilag til bekendtgørelsen.

Landbrugsstyrelsen giver dog kun tilsagn om tilskud til ansøgninger, hvor det samlede tilskudsgrundlag er af en vis størrelse.

For tiltag, som skal reducere ammoniakudledning fra gylletanke, reducere energiforbruget i fjerkræsstalde eller vedrører gartneri, skal tilskudsgrundlaget udgøre minimum 100.000 kr. pr. ansøgning.

For tiltag, som skal reducere ammoniakudledningen fra stalde eller reducere pesticidforbruget i plante- eller kartoffelavl, skal tilskudsgrundlaget udgøre minimum 300.000 kr. pr. ansøgning.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til udformning af din ansøgning, er du velkommen til at kontakte miljø-, oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228