Nyheder

22. maj 2023

Gyllebeholder som opsamlingstank på vaskepladsen

Kun større gyllebeholdere må bruges som opsamlingstank på vaskepladsen

Gyllebeholdere må kun bruges som opsamlingstank for vand med planteværnsrester fra fylde- og vaskepladsen, hvis de er tilmeldt beholderkontrolordningen.

Siden årsskiftet har det ikke længere været tilladt at bruge en opsamlingstank på fylde- og vaskepladsen, hvis den er nedgravet. Som vi beskriver i artiklen her, har det primært betydning for rene planteavlsbedrifter, da gyllebeholdere fortsat må bruges som opsamlingstanke for rester af plantebeskyttelsesmidler.

Nu har Miljøstyrelsen imidlertid præciseret, at det kun gælder for gyllebeholdere, som er tilmeldt beholderkontrolordningen! Til gengæld gælder det, uanset om gyllebeholderen anvendes til opbevaring af gylle eller ej.

Årsagen er, at der via beholderkontrolordningen løbende føres tilsyn med, at beholderen er tæt. Dermed minimeres risikoen for en punktkildeforurening.

Du skal kunne dokumentere, at beholderen er tilmeldt beholderkontrolordningen, og hvornår den seneste kontrol blev gennemført.

Hvilke beholdere er med i kontrolordningen?

Der er kun krav om beholderkontrol for beholdere med en kapacitet på mindst 100 m3. Derfor har vi spurgt Miljøstyrelsen, om mindre beholdere kan tilmeldes kontrolordningen frivilligt med henblik på at kunne benyttes til opsamling af vand med planteværnsrester.

Den mulighed afviser Miljøstyrelsen. Styrelsen henviser til, at den ikke har hjemmel til at igangsætte et system for beholdere, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens såkaldte anvendelsesområde. Derfor kan beholdere på under 100 m3 ikke benyttes til opbevaring af vand med rester af planteværn.

Bemærk, at dette kun omfatter opbevaring. Vaskevandet må således gerne opsamles i en mindre fortank, hvorfra det umiddelbart efter opsamling pumpes videre til en godkendt beholder.

Spørgsmål til Vaskepladsbekendtgørelsen

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte miljø-, oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228