Nyheder

30. januar 2023

Har du fået gravet opsamlingstanken på din vaskeplads op?

Er du opmærksom på, at det siden årsskiftet ikke længere er tilladt at bruge en opsamlingstank på fylde- og vaskepladsen, hvis den er nedgravet? 

Planteavlsbedrifter må ikke længere bruge nedgravede opsamlingstanke, når sprøjter skal påfyldes eller vaskes. Det fremgår af Vaskepladsbekendtgørelsens § 24, som fastslår, at det fra 2023 ikke længere er tilladt at benytte nedgravede beholdere til opbevaring af rester af plantebeskyttelsesmidler.

I stedet skal påfyldning og vask af sprøjter foregå i marken eller på en plads med afløb til en tank, som er placeret på jorden. Gamle fortanke eller gyllebeholdere uden husdyrgødning må ikke længere bruges. Hvis man som ren planteavler fortsat vil bruge sin fylde- og vaskeplads, er man altså nødt til at etablere en tank oven på jorden til afløbet. Det kan være et bekosteligt projekt, så derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning, så du ikke risikerer at få etableret en ny tank, som ikke lever op til de gældende krav.

Gælder kun rene planteavlsbedrifter
De nye regler gælder ikke for husdyrbrug – her må nedgravede gyllebeholdere stadig bruges som opsamlingstanke fra fylde- og vaskepladsen, såfremt gyllebeholderen altså er tilmeldt beholderkontrolordningen! Det kan du læse mere om i artiklen her.

Planteværnsresterne på et husdyrbrug blandes desuden med gyllen i tanken, som tømmes ofte. På en planteavlsbedrift derimod kan sprøjteresterne ligge alene i tanken i længere tid.

Skal de nedgravede tanke op?
Opsamlingstanke må principielt gerne forblive nedgravede, så længe de ikke benyttes til påfyldning og vask af sprøjter. For at være sikker på at undgå påbud fra myndighederne, anbefaler vi dog, at du sikrer dig, at forbindelsen mellem den nedgravede tank og fylde- og vaskepladsen er korrekt afbrudt, hvis du har en tank, du ikke graver op.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller ønsker rådgivning ifm. etablering af en beholder på jorden, som lever op til gældende lovgivning, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228