Nyheder

10. oktober 2022

Hvad betyder det nye huslejeloft for din udlejning?

Udlejer du boliglejemål, og har du aftalt med lejeren, at lejen reguleres efter nettoprisindekset? Så bør du være opmærksom på det nyligt vedtagne huslejeloft.

Loftet sætter i en periode en grænse for huslejestigning ved aftaler om stigning efter nettoprisindekset, således at der i 2022 og 2023 højest må ske en stigning på 4 procent. Loftet rammer ikke andre reguleringer som eksempelvis skatte- og afgiftsstigninger og forbedringsforhøjelser.

Loven trådte i kraft den 30. september 2022. Reguleringer efter nettopristallet efter denne dato kan foretages som aftalt, men kan maksimalt udgøre 4 procent.

Huslejestigninger før 30. september
Huslejeloftet rammer dog også reguleringer, der er foretaget før 30. september 2022. Her vil loftet få virkning med et varsel svarende til opsigelsesvarslet i lejekontrakten. Har du f.eks. meddelt lejer en stigning på mere end 4 procent i 2022, og er der 3 måneders opsigelsesvarsel i lejeforholdet, vil lejen således skulle nedsættes pr. 1. januar 2023. Her skal reguleringen nedjusteres til lovens maksimum på 4 procent.

Denne regulering er fremadrettet og indebærer altså ikke nogen tilbagebetaling til lejer af det reguleringsbeløb, der allerede er betalt i 2022.

Regulering af depositum og forudbetalt leje
Har du samtidig med en regulering efter nettoprisindekset før 30. september 2022 foretaget en regulering af depositum og forudbetalt leje, og nedsættes huslejen på grund af huslejeloftet, vil lejer have krav på en forholdsvis nedsættelse af depositum og forudbetalt leje – altså en forholdsmæssig tilbagebetaling til lejer.

Spørgsmål
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228