Nyheder

27. oktober 2022

Husk miljøscreeningen, inden du køber et husdyrbrug

Af miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, Patriotisk Selskab

Har du planer om at købe et husdyrbrug? Så husk at få foretaget en miljøscreening af ejendommen inden køb. Når du først har underskrevet aftalen, er det ærgerligt at opdage, at f.eks. natur, naboer eller lokalplan hindrer dig i at udvikle ejendommen, som du ønsker.

Hvis der er tale om et generationsskifte, bør du ligeledes som kommende ejer få foretaget en miljøscreening tidligt i forløbet, så du ikke lægger planer, der ikke kan føres ud i livet.

Tænk langsigtet

Det er vigtigt at medtænke det lange perspektiv. Selvom ejendommen viser sig lovligt at kunne rumme den produktion, du ønsker her og nu, er det værd at være opmærksom på mulighederne for at udvikle husdyrbruget i fremtiden.

Hvis produktionen allerede går helt til loftet for, hvad der kan lade sig gøre, kan det blive svært eller ligefrem umuligt at finde pladsen til at realisere nye idéer fremover.

Hvad indebærer en miljøscreening?

Hvis du vil have screenet din kommende ejendom, er du meget velkommen til at tage fat i os. Vi kigger bl.a. på:

  • Kommune- og lokalplaner
  • Naturen på og omkring ejendommen
  • Naboer, afstandskrav m.v.
  • Udledning af ammoniak
  • Jord- og stendiger (det kan du i øvrigt læse mere om her)

Når vi har screenet ejendommen, får du en oversigt over eventuelle udfordringer. Vi hjælper dig også gerne med at lægge en udvidelsesplan for dit kommende husdyrbrug, som lever op til kravene i lovgivningen.

Spørgsmål

Hvis du er interesseret i at få foretaget en miljøscreening eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228