Nyheder

6. oktober 2022

Kom med i vores nye netværksgruppe om præcisionsjordbrug

Hvert år høster mange planteavlere nye erfaringer med præcisionsjordbrug, som de kan tage med sig videre og bruge til at gøre det endnu bedre de kommende år. Og hvorfor ikke dele erfaringerne med hinanden?

Præcisionsjordbrug rummer mange muligheder for at forbedre både udbytte og økonomi! Derfor inviterer Patriotisk Selskab til en netværksgruppe om præcisionsjordbrug, hvor vi skal inspirere og sparre med hinanden og udvikle vores bedrifter. Hvordan griber andre planteavlere nogle af de udfordringer an, du står med? Hvordan udnytter du potentialet i de nyeste teknologier optimalt?

Afhængig af ønskerne i gruppen kan Patriotisk Selskab byde ind med faglige indlæg om f.eks. gradueret gødskning, præcisionssprøjtning, brug af droner, jordbundsanalyser og -kortlægning med f.eks. EM-38 og de nyeste høstteknologier.

Praktisk info om netværksgruppen
Netværksgruppen er for planteavlere med en vis erfaring med præcisionsjordbrug. Vi starter op i november 2022 med et møde hos Patriotisk Selskab i Odense om planlægningen af 2023, hvor vi sætter mål for den kommende sæson.

Derefter afholdes møderne på skift ved medlemmerne, hvor værten får lov til at vise rundt på sin bedrift. Gruppens medlemmer får selv indflydelse på, hvilke emner der tages op, og til hvert møde vil der være en ”bordet rundt”, hvor medlemmernes egne udfordringer og erfaringer med præcisionsjordbrug drøftes. Det centrale vil være sparring med gruppens øvrige planteavlere, samtidig med at der ved hvert møde vil være faglige punkter på dagsordenen.

Et års medlemskab af netværksgruppen koster 6000 kr. plus moms. Det inkluderer fire heldagsmøder med faglige oplæg. Dagens vært påtager sig udgifterne til forplejning.

Spørgsmål og tilmelding
Der er plads til højest 20 medlemmer i netværksgruppen, så skynd dig at give os en melding, hvis du ønsker at være med. Kontakt planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen, som bliver netværksgruppens facilitator, hvis du har lyst til at høre mere.

Er du helt grøn inden for præcisionsjordbrug?
Har du ingen eller kun begrænset erfaring med præcisionsjordbrug, men ønsker at komme i gang med det? Så tag fat i os alligevel – hvis der er interesse for det, kan vi måske oprette en netværksgruppe for de mindre erfarne også. Tilkendegiv din interesse til planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228