Nyheder

16. februar 2023

Har du overblik over bundlinjen for sidste sæson?

Skab overblik over sidste års nøgletal, inden den nye sæson tager dit fokus

Har du overblik over bundlinjen for dine forskellige driftsgrene og afgrøder? Ellers er det en god idé at få det skabt, mens du stadig har sidste sæson i frisk erindring. Når forårets markarbejde går i gang, er vores erfaring, at fokus helt naturligt retter sig mod den nye sæson, og at værdifulde erfaringer fra sidste år går i glemmebogen.

Ingen grund til at vente på de endelige opgørelser

Allerede når høsten er i hus, kan du få lavet en tidlig virksomhedsanalyse med estimerede resultater for året. Det er et godt fundament for at få lavet både markplan og budget for det kommende år.

Du kender mængderne fra mejetærskeren eller brovægten, og det er et godt udgangspunkt for at få skabt overblik. Naturligvis med forbehold for de usikkerheder, der lægger sig til kvalitet og pris. Når de endelige tal til årsrapporten ligger klar, opdaterer vi selvfølgelig analysen – men vores kvalificerede skøn ligger som oftest ganske tæt på virkeligheden.

På denne måde får du afstemt sidste års høst, mens sæsonen endnu er i frisk erindring, og du kan huske de forklaringer, der ligger bag tallene: Det kan være, vejret var udfordrende i høstsæsonen, eller at dine afgrøder var særligt plaget af græsukrudt?

Værdifuldt ledelses- og rapporteringsværktøj

En virksomhedsanalyse er et stærkt ledelsesværktøj, fordi den belyser, hvor du allerede har en effektiv drift, og hvor der er plads til forbedringer. Det er langt lettere at optimere driften, når du ved, hvor potentialet for forbedring er størst. Et klart fokus virker om noget motiverende!

Det kan også være, det viser sig, at du har driftsgrene, som slet ikke er rentable. Det kan f.eks. være griseproducenten, der har planteavl som sekundær driftsgren, fordi marken ses som et middel til at producere foder og som en aftager af gyllen. Hvis planteavl ikke er det, du brænder for, ser vi desværre af og til, at driften ikke er effektiv nok til at skabe et positivt dækningsbidrag. Og hvorfor dog acceptere et negativt resultat i marken? I nogle tilfælde vil det således være en fordel at bortforpagte sit markbrug og i stedet købe færdigfoder til dyrene. Det vil en virksomhedsanalyse afsløre.

Samtidig er virksomhedsanalysen et værdifuldt rapporteringsværktøj, du kan bruge over for dine finansielle samarbejdspartnere. Den viser, at du driver en professionel virksomhed og har overblik og fremsyn.

Spørgsmål

Hvis du ønsker at få lavet en tidlig analyse eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte virksomhedsrådgiver Lene Nygård.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228