Nyheder

1. februar 2023

Introduktionstilbud på klimaværktøjet ESGreen Tool

Det bliver stadig mere aktuelt at arbejde med at reducere klimaaftrykket fra sin bedrift – og ikke mindst at dokumentere dette arbejde i sin ESG-rapport. Lige nu kan du spare oprettelsesgebyret, hvis du vil i gang med at bruge det digitale værktøj ESGreen Tool.

Vi rådgiver flere og flere medlemmer om, hvordan de kan nedbringe klimaaftrykket fra deres bedrifter – og hjælper med at få det dokumenteret i ESG-rapporten, så det gode arbejde også kan synliggøres over for bl.a. finansielle samarbejdspartnere.

Et af de programmer, vi arbejder i, er det digitale værktøj ESGreen Tool. Vi bruger det ikke kun til at beregne din bedrifts aktuelle udledning af CO2-ækvivalenter, men også til at beregne, hvilken effekt konkrete tiltag vil have på dit klimaregnskab. Det kunne f.eks. være etableringen af et luftrensningsanlæg i stalden, nedmuldning af halm eller tilsætning af nitirifikationshæmmere til gyllen.

Introduktionstilbud og opdaterede data
Hvis du vil i gang med at arbejde med dit klimaaftryk, kan ESGreen Tool være et godt sted at starte. Lige nu sparer du oprettelsesgebyret på 1.350 kr. Abonnementsprisen afhænger bl.a. af, hvor mange ha du har – det finder du en oversigt over her.

Hvis du allerede har arbejdet i ESGreen Tool under deres gratis prøveperiode sidste år, skal vi have dig oprettet igen. Introduktionstilbuddet gælder selvfølgelig også for dig! Hvis vi allerede har indtastet tilpasninger og scenarieberegninger for dig, vil de være bevaret i programmet; men det kræver abonnement at tilgå dem.

ESGreen Tool er desuden opdateret med de nyeste data fra Landbrugsstyrelsen, dvs. gødningsregnskabsdata for høståret 2021. Programmet er også tilpasset, så det er muligt at vælge mellem hhv. høståret 2020 og høståret 2021.

Hvorfor er et klimaregnskab relevant?
Du får ikke bare et tal på, hvor mange CO2-ækvivalenter din bedrift udleder. Vores ESGreen Tool- certificerede konsulenter udpeger også de lavthængende frugter, hvor du med en mindre indsats vil kunne se store effekter i dit klimaregnskab, og de længere træk, du med fordel kan begynde at lægge frø ud til. Vi regner på, hvad det vil koste dig, og hvad du kan hente hjem – både i sparet drivhusgas og kroner.

Er du i tvivl om, hvordan arbejdet med klimaaftryk er relevant for netop din bedrift, kan vores konsulenter også vejlede om det. Arbejdet med ESG og klimaaftryk bliver kun mere aktuelt, bl.a. fordi:

  • Bankerne begynder at skulle indberette deres kunders CO2-aftryk til Finanstilsynet
  • EU’s nye udformning af arealstøtten belønner klimatiltag gennem en række bio-ordninger
  • Der kommer en CO2-afgift – i en eller anden form – på vores erhverv

Det kan du læse mere om i denne artikel.

En af flere metoder til at beregne klimaaftryk
ESGreen Tool er den seneste tilføjelse til vores repertoire af miljø- og klimaværktøjer. Vores konsulenter har flere forskellige metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med natur- og miljøforbedrende tiltag.

Vi bruger også ConTerras klimaregnskabsmodel, der p.t. er den eneste på markedet, som kan inkludere skov i beregningen af klimaaftryk. Og Nordic Green Solutions, som kan bidrage til en ESG-rapport på driftsgrene som udlejning og energikilder.

Hvad der er relevant for dig, afhænger af dine ønsker og din bedrifts sammensætning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ESGreen Tool eller vores andre metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med miljøforbedrende tiltag, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller økologikonsulent Anders Holm Rasmussen.

Med udgangspunkt i dine ønsker og din bedrifts sammensætning tager vi dialogen om, hvilke beregningsmetoder og tiltag, der er mest relevante for dig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228