Nyheder

16. august 2021

Pas på med at tage imod for mange kontanter

Din virksomhed må højst modtage 19.999 kr. i kontanter i forbindelse med en handel. Vær også opmærksom på at give SKAT besked, når din virksomhed – eller du selv som privatperson – køber kontant for 8.000 kr. inkl. moms eller derover.

Grænsen, for hvor mange kontanter din virksomhed må tage imod i forbindelse med handel, er blevet sænket. Fra den 1. juli 2021 er hvidvaskningsloven blevet ændret, så din virksomhed højst må modtage 19.999 kr. i kontanter.

Reglen kan ikke omgås ved at dele betalingen op i rater, da loftet på de 19.999 kr. også gælder ved betalinger, der er indbyrdes forbundet. En indbyrdes forbundet betaling kan også være, hvis flere i fællesskab betaler for en vare eller ydelse.

Hvis reglen overtrædes, og det bliver opdaget, medfører det en bøde, der som udgangspunkt udgør 25 % af den del af beløbet, som overstiger de 19.999 kr. – dog minimum 10.000 kr. Derudover kan virksomhedens øverst ansvarlige blive personligt straffet.

Din revisor, eksterne bogholder, bank m.fl. er forpligtet til at indberette det til myndighederne, hvis din virksomhed har taget imod for stor en kontantbetaling, og der opnås kendskab hertil.

Brug MobilePay eller bankoverførsel i stedet
Ved kontanter forstås fysiske penge (sedler og mønter) og checks. Med andre ord dækker kontanter over alle betalingsformer, hvor det ikke efterfølgende kan bevises, at pengene er blevet udvekslet mellem sælger og køber.

Betalingsformer, der ”sætter spor mellem sælgers og købers konti” – som fx bankoverførsler og MobilePay – er okay.

Vi anbefaler derfor, at du opfordrer køber til at benytte sig af disse betalingsformer.

Når din virksomhed – eller du selv som privatperson – køber kontant
Der er også regler for virksomheders køb med kontanter.

Når din virksomhed køber varer eller ydelser kontant for 8.000 kr. inkl. moms eller derover, skal du senest ved selvangivelsesfristen sende digital besked til SKAT via TastSelv Erhverv – ellers har din virksomhed ikke ret til skattemæssigt fradrag for omkostningen. Fristen for indberetning af kontante betalinger i 2020 er den 1. september 2021.

Derudover hæfter din virksomhed solidarisk for momsen, hvis sælger ikke angiver momsen til SKAT (bemærk, at hvis du handler med udenlandske virksomheder, så hæfter din virksomhed altid for momsen, uanset hvad).

Køber din virksomhed en løbende ydelse, som årligt koster 8.000 kr. inkl. moms eller derover, så gælder de samme regler.

Derudover gælder reglerne også, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og som privatperson kontant køber en ydelse eller vare sammen med en ydelse, som koster 8.000 kr. eller derover (fx køb af et TV inkl. installation). Undlader du at indberette betalingen, hæfter du som privatperson solidarisk med virksomheden for betaling af indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, hvis virksomheden ikke betaler sin gæld til SKAT.

Betales der digitalt, vil du aldrig komme til at hæfte for manglende moms eller skat efter disse nye regler.

Spørgsmål
Har du spørgsmål omkring reglerne for kontantbetaling? Så er du velkommen til at kontakte:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228