07
Jul
Stop for dyrkning af alle § 3-områder

Plejer du at pløje, sprøjte eller gødske en eng eller en strandeng beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3?

Det er ikke længere tilladt. Intensiv landbrugsdrift er fra den 1. juli 2022 blevet forbudt på alle § 3-beskyttede arealer.

Søg dispensation eller erstatning
Hvis den nye lovgivning rammer din økonomi særligt hårdt, kan du måske opnå dispensation til fortsat drift eller erstatning.

Du kan søge via dette ansøgningsskema.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen eller Mette Dyrup Truelsen.