Nyheder

7. juli 2022

Indgå en frivillig BNBO-aftale og få fuld erstatning

Af miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, Patriotisk Selskab

Hvis der er et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) på din ejendom, opfordrer vi hos Patriotisk Selskab på det kraftigste til, at du tager kontakt til kommunen eller vandværket inden udgangen af 2022.

Året ud kan du nemlig indgå en frivillig aftale med fuld erstatning. Det vil – med baggrund i de overtaksationskendelser, vi kender til – svare til en erstatning på ca. 60 % af det påvirkede areals handelsværdi plus erstatning for eventuelle driftsmæssige ulemper på arealet.

Mange har indtil videre undladt at tage initiativ til en frivillig aftale, blandet andet pga. usikkerhed om BNBO-lovens lovlighed. Men det er desværre en usikker vej at gå, idet du risikerer at miste muligheden for at få fuld erstatning, hvis du ikke gør noget inden udgangen af 2022.

Som det mindste bør du indlede kontakten til kommunen/vandværket. Det burde være nok til at bevare muligheden for at opnå fuld erstatning, også selvom du ikke får nogen frivillig aftale i hus inden udgangen af året.

Efter 2022
Efter 2022 vil der sandsynligvis komme en kompensationsordning i stil med den nuværende 25-meters beskyttelseszone-ordning, hvor man ikke må sprøjte i zonen, og kompensationen for 25-meters zonen ligger på 482 kr. pr. boring om året (beløbet i 2022).

Kompensationsordningen vil falde ind under de minimis-reglerne, der for landbrugssektoren betyder, at en bedrift højst må modtage 20.000 euro i kompensation over tre år.

Frivillig aftale med løbende kompensation
De minimis-reglerne gælder også, hvis du indgår en frivillig aftale, der indebærer løbende kompensationsudbetalinger – fx en forpagtningslignende aftale, hvor vandværket betaler et beløb til dig hvert år.

Det bliver et problem, hvis du når loftet for kompensation inden for en treårig periode. Måske har du modtaget større beløb i år eller sidste år – eksempelvis corona-kompensation – som kan medføre, at loftet overskrides, hvis du modtager for meget i BNBO-kompensation i 2023?

Skal du betale skat?
Hvis du indgår en frivillig aftale med fuld erstatning, vil erstatningen sandsynligvis være skattefri.

Indgår du derimod en frivillig aftale med løbende kompensationsudbetalinger, skal du formentlig betale skat af kompensationen. Ender du under den kommende kompensationsordning for BNBO’er, forventes kompensationen også at blive skattepligtig.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning om kontakten til kommunen og vandværket, er du velkommen til at kontakte:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228