Nyheder

5. april 2022

Udenlandske ansatte: Regulér kun løn ved forlænget ophold

Når du ansætter udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU, er det et krav, at løn- og ansættelsesvilkårene skal være sædvanlige efter danske forhold – ellers vil SIRI ikke give din medarbejder opholds- og arbejdstilladelse. Det betyder, at lønvilkårene skal følge den gældende overenskomst på området.

I starten af 2022 udmeldte SIRI, at løn- og ansættelsesvilkårene også skal være sædvanlige, når der søges om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelser.

Vi har ventet på en afklaring om, hvad dette betyder, og nu har SIRI præciseret, at de lønsatser, som opholds- og arbejdstilladelsen er givet efter, gælder i hele tilladelsesperioden, også selvom der kommer lønstigninger i mellemtiden.

Når du ansætter en udenlandsk medarbejder på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, skal lønnen hermed først reguleres, hvis der senere indgives en ansøgning om forlængelse af opholdet og arbejdstilladelsen.

Arbejdsgiverforeningerne udmelder nye lønsatser den 1. marts hvert år. I de tilfælde, hvor ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse er indgivet før den 1. marts, men hvor tilladelsen først bliver givet efter den 1. marts, er det de gamle lønsatser, der gælder.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228