Nyheder

19. april 2022

Rod i tingbogen kan forsinke salg af ejendom

Vidste du, at det kan få stor betydning, hvad der er tinglyst på din ejendom – og at rod i tingbogen i værste fald kan komme til at stå i vejen, hvis du vil låne penge eller sælge ejendommen?

De fleste er slet ikke klar over, hvad der står i tingbogen på deres ejendom, og det er mere reglen end undtagelsen, at der ligger gamle servitutter og roder, som ikke gælder mere og derfor bør aflyses.

Det kan fx være servitutter om:

  • Jagtret
  • Boligret
  • Lejekontrakt
  • Færdselsret
  • Køberet
  • Forkøbsret
  • Og meget andet

Hvorfor skal der ryddes op i tingbogen?
I sig selv gør en forældet servitut i tingbogen ikke nogen forskel i hverdagen. Problemet kommer, hvis der skal lånes penge, eller ejendommen skal sælges.

Bankerne vil helst ikke have, at der ligger for mange gamle servitutter på ejendommen, hvis de skal udlåne penge, da det kan forstyrre deres prioritetsrækkefølge – og det kan også besværliggøre et salg af ejendommen.

Med en servitut følger nemlig en ”påtaleberettiget”. Det vil sige, at en person skal skrive under på, at servitutten må ændres eller aflyses. Hvis den påtaleberettigede ikke skriver under på, at eksempelvis en forkøbsret må aflyses, vil Tinglysningsretten ikke tinglyse en ny adkomsthaver på ejendommen, og dette kan dermed forhindre et salg.

Lever den påtaleberettigede ikke mere, kan servitutten være gået i arv – og kan i princippet gå i arv i flere generationer. Jo ældre servitutten er, jo mere besværligt og tidskrævende kan det være at få den aflyst – og det kan herved trække optagelsen af et lån eller salget af din ejendom i langdrag.

Gratis screening af tingbog
Vi kan hjælpe dig med at få de forældede servitutter ud af verden én gang for alle.

Lad os lave en gratis screening af din tingbog. Hvis vi finder servitutter, som bør aflyses, giver vi dig besked – og hjælper selvfølgelig også gerne med at aflyse dem mod almindelig timetakst.

Kontakt vores juridiske sekretær Kirsten Rasmussen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228