Nyheder

3. april 2023

Vær obs på kort klagefrist ifm. de nye ejendomsvurderinger

Skifter din ejendom kategori med de nye ejendomsvurderinger?
Vær opmærksom på de korte frister for indsigelser og klager

Det kan have stor økonomisk betydning, hvis din ejendom med de nye regler for offentlige ejendomsvurderinger skifter kategori. Skov- og landbrugsejendomme beskattes nemlig lempeligere end erhvervsejendomme og boligejendomme.

For langt de fleste ejendomme er der ikke tvivl om, hvordan de skal kategoriseres, men der findes også ejendomme, hvor det ikke er helt så enkelt af afgøre – måske er det tilfældet for din ejendom?

Vurderingsstyrelsen vil sende breve ud til ejerne af de ejendomme, som efter styrelsens opfattelse skal skifte kategori efter de nye regler for de offentlige vurderinger af ejendomme. Pt. er meldingen, at dette vil ske den 12. april 2023, så hold godt øje med, om der kommer brev til dig!

Brevet sendes som udgangspunkt til din e-Boks. Er du fritaget for at modtage digital post, vil brevet blive sendt med posten.

Som du kan læse mere om nedenfor, er det afgørende, at du reagerer hurtigt, hvis du er uenig i indholdet af Vurderingsstyrelsens brev.

Hvad handler brevet fra Vurderingsstyrelsen om?

Brevet indeholder Vurderingsstyrelsens forslag til, hvilken kategori din ejendom vil tilhøre efter de nye regler for ejendomsvurderinger.

Hvad betyder det for mig, hvis min ejendom har fået ny kategorisering?

Kategoriseringen har bl.a. stor betydning for din ejendomsskat fremover, men også for en evt. beskatning ved et salg i fremtiden. Der kan ligeledes være konsekvenser i forhold til virksomhedsordningen samt muligheden for fradrag på ejendommen. I nogle tilfælde kan det dog også være en fordel, hvis din ejendom placeres i en ny kategori.

Hvad skal jeg gøre?

Først og fremmest: Hold godt øje med din e-Boks eller postkasse. Du har nemlig kun 15 dage til at give Vurderingsstyrelsen besked, hvis du mener, der mangler oplysninger, som har betydning for kategoriseringen af din ejendom. Hvis du modtager et brev fra Vurderingsstyrelsen, anbefaler vi derfor, at du kontakter din økonomikonsulent hurtigst muligt for råd og vejledning.

Kan jeg klage over Vurderingsstyrelsens forslag?

Ja, der er mulighed for at klage, hvis du er uenig i Vurderingsstyrelsens forslag til, hvordan din ejendom fremover vil blive kategoriseret.

Efter svarfristen på 15 dage sender Vurderingsstyrelsen en afgørelse over kategoriseringen af din ejendom. Denne afgørelse kan du klage over inden for 6 uger. Men det er vores klare anbefaling at gå i dialog med Vurderingsstyrelsen, inden der foreligger en afgørelse.

Sammen med afgørelsen får du også information om valg af en overgangsordning.

Hvad er overgangsordningen?

Overgangsordningen giver dig mulighed for at bevare den hidtidige kategorisering af din ejendom i resten af din ejertid. Det betyder, at hvis din ejendom med de nye vurderinger f.eks. ændrer kategori fra landbrugsejendom til beboelse, kan du vælge, at ejendommen fortsat skal være en landbrugsejendom. Valget gælder i din ejertid, så du f.eks. bevarer de lavere ejendomsskatter fremover. Der er dog en række betingelser for, at ejendommen kan blive i overgangsordningen i resten af din ejertid, og vi anbefaler derfor, at du drøfter dette med din økonomikonsulent.

Hvorfor modtager jeg som tidligere ejer brev fra Vurderingsstyrelsen?

Der vil også komme brev om skift af kategorisering til tidligere ejer(e), hvis ejendommen er handlet efter 1. marts 2021.

Hvis ejendommen skifter kategori fra boligejendom til skov- eller landbrugsejendom, kan sælger benytte overgangsordning og vælge, at ejendommen i salgsåret skal behandles som ejerbolig i forhold til ejendomsavance. Dette er relevant, hvis du har behandlet salget af ejendommen som skattefrit.

Spørgsmål

Hvis du får brev fra Vurderingsstyrelsen og har brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte din økonomikonsulent eller chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228