Nyheder

6. oktober 2023

Beskæftigelsesministeriet vil indføre krav om tidsregistreringssystem på alle arbejdspladser

Beskæftigelsesministeriet har et lovforslag i høring, som bl.a. vil medføre, at arbejdsgivere fremover skal sørge for et system til registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid. Hvis forslaget fremsættes og vedtages i Folketinget, står det til at træde i kraft allerede 1. januar 2024.

I 2019 fastslog EU-Domstolen i en dom, at arbejdsgivere har pligt til at registrere deres medarbejderes arbejdstid. Siden har arbejdsmarkedets parter og regeringen drøftet, hvordan dette krav kan implementeres i dansk lovgivning.

Drøftelserne har fundet sted i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg, som nu har sendt et udkast til et lovforslag i ekstern høring. I forslaget lægger ministeriet op til, at alle arbejdsgivere skal pålægges at have et system, hvori medarbejdernes daglige arbejdstid kan registreres.

Det er endnu uvist, om lovforslaget fremsættes i Folketinget og vedtages, men det er vores klare forventning.

Overvej allerede nu, hvilket system der vil virke på din bedrift

Registreringen af den daglige arbejdstid skal ske for at sikre, at reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid overholdes.

Af lovforslaget fremgår det, at arbejdsgiverne vil få stor frihed til selv at vælge, hvordan de vil indrette systemet, så længe det er et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den enkelte lønmodtageres daglige arbejdstid”.

Arbejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i fem år og medarbejderne skal kunne tilgå registreringerne.  

Det er vores forventning, at lovforslaget vil blive fremsat og vedtaget i Folketinget. Derfor anbefaler vi, at du som arbejdsgiver allerede nu overvejer, hvordan dine medarbejderes daglige arbejdstid kan registreres, da lovforslaget lægger op til, at de nye krav vil træde i kraft den 1. januar 2024.

Flere ændringer

Lovforslaget indeholder også andre ændringer. F.eks. foreslås en udvidelse af muligheden for at undtage flere personalegrupper fra lovens regler om arbejdstid, pauser ved arbejde over seks timer og ugentlig hviletid. Lovforslaget viderefører de i forvejen gældende regler om, at loven ikke finder anvendelse, hvis medarbejderne i medfør af kollektiv overenskomst er sikret de direktivmæssige rettigheder. 

Du finder udkastet til lovforslaget i Høringsportalen her.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget eller til, hvordan dine medarbejderes daglige arbejdstid bedst registreres, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228