Nyheder

2. juni 2022

Bliv klar til CO2-afgiften, CAP’en og ESG-rapporteringen

Af miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab

ESG og klimaregnskaber er blandt de varmeste emner på landbrugets dagsorden i øjeblikket. Er det nu, du skal hoppe med på bølgen, eller skal du vente, til du bliver ”tvunget” til det af ny lovgivning, af banken eller af aftagerne til dine produkter?

Det kommer helt an på dig og din virksomhed. For nogen vil det være bedst at vente, for andre vil der være en gevinst forbundet med at gå i gang nu. Mange er allerede i fuld gang, har høstet de første gevinster og står nu og overvejer næste skridt.

CAP, CO2-afgift og nyt krav til bankerne
Udviklingen går stærkt, og vi ser ind i:

  • Et lovkrav til bankerne om, at de fra 2023 skal indberette deres kunders CO2-aftryk til Finanstilsynet – hvilket selvfølgelig medfører en større interesse hos banken for din virksomheds CO2-udledning.
  • En CAP-plan, der fra 2023 lægger op til en mere grøn og bæredygtig produktion som en betingelse for at modtage støtte.
  • En CO2-afgift, som vi endnu ikke kender betydningen og omfanget af.

ESG: Grønne regnskaber i ny og udvidet form
Hos Patriotisk Selskab er det ikke noget nyt at måle på miljøforholdene i landbrugsvirksomheder. I 1990’erne udarbejdede vi gennem flere år grønne regnskaber for medlemmer, der gerne ville være skarpere på ressourceforbruget i deres virksomhed, fx forbruget af olie, diesel, vand, varme og el.

ESG-rapportering er en renæssance af de grønne regnskaber i en ny og udvidet form, hvor CO2-aftryk, medarbejdertrivsel, ledelse m.m. også belyses.

Det behøver ikke være så svært. Landbruget gør mange ting rigtigt. Udover at skabe fødevaresikkerhed og sikre arbejdspladser, scorer vi i Danmark højt på parametre som dyrevelfærd, kvalitet og arbejdsforhold. Første step i ESG-rapporteringen kan være at skrive ned, hvad din virksomhed allerede gør for at leve op til ESG.

Brug et klimaregnskab til at reducere CO2-aftrykket
Med et klimaregnskab får du et bedre kendskab til din virksomheds CO2-udledning fra hver enkelt driftsgren og aktivitet, og det bliver tydeligt, hvad der skal til, for at du kan mindske det samlede CO2-aftryk. Inden du går i gang med at reducere CO2-aftrykket, er det muligt at regne på forskellige scenarier: Hvilke virkemidler kan give den største reduktion og gevinst for din virksomhed? Beregningen kan samtidig være en indikator for, hvordan den kommende CO2-afgift vil påvirke dig.

Vi afventer med spænding en politisk udmelding om, hvordan CO2-afgiften skal beregnes, hvor dyr den bliver – og om virksomhedens samlede aktiviteter tages i betragtning, når afgiften skal beregnes, så virksomheder med eksempelvis meget natur eller skov, biogas, solceller, vindmøller m.v. får ”rabat”.

Flere muligheder i banken med klimaregnskab
En anden fordel ved et klimaregnskab er, at det åbner døre for dig i banken. Bankerne er klar med fordelagtige produkter til grønne virksomheder med henblik på at fremme den grønne omstilling hos kunderne.

Vælg den rigtige klimaberegningsmodel
Der er forskellige klimaberegningsmodeller på markedet, og du skal finde den model, der bedst matcher dine driftsgrene og sammensætningen af din virksomhed.

Det kan Patriotisk Selskab hjælpe dig med. Vi kan også hjælpe dig med at omsætte klimaberegningen til konkret handling og forandring i din virksomhed.

Spørgsmål? Kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228