21
Jun
Tilskudsordning for miljø- og klimateknologi åbner i oktober

Landbrugsstyrelsen forventer at åbne for ansøgninger til tilskudsordningen for miljø- og klimateknologi 18. oktober 2022.

Ansøgningsrunden er tidligere blevet udskudt, fordi nogle juridiske aspekter af ordningen manglede at blive afklaret. Nu planlægger styrelsen at sende tilskudsordningens bekendtgørelse og vejledning i høring i juli, så den kan være klar til at tage imod ansøgninger til oktober.

Tilskud til bl.a. sprøjtestyring og kemisk luftrensning
Bekendtgørelsen for tilskudsordningen er som sagt endnu ikke helt på plads; men vi ved, at der kan søges om 40 % tilskud til en række enkeltstående miljø- og klimateknologier, som har en dokumenteret effekt.

På listen over teknologier, som forventes at blive tilskudsberettigede, er bl.a.:

  • Planteavl: sprøjtestyring med variabel eller on/off tildeling, kortlægning og monitorering af ukrudt, båndsprøjtning i rækkeafgrøder, sensorbaseret udstyr til sprøjter samt robotbaseret såning og ukrudtsbekæmpelse
  • Svineproduktion: faresti til løsgående søer, gyllekøling med linespil eller rørudslusning og kemisk luftrensning
  • Kartoffelavl: mekanisk vækststandsning, aftopning og afbrænding, kartoffelradrenser, ukrudtsrensning og vækststandsning
  • Æg-/fjerkræsproduktion: gødningsbånd, gylletank, lavenergi-ventilation, LED-lys og energibesparende varmeteknologi

 

Desuden er der forventning om tilskud til malkekvæg og gartnerier.

Det fulde udkast til teknologilisten kan findes i Tilskudsguiden her (under ”Hvad giver vi tilskud til?”). Bemærk dog, at listen stadig kan blive ændret, da den endnu ikke har været i ekstern høring.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller Kamilla From-Nielsen.