Nyheder

9. juni 2022

Tilskudsordning til miljø- og klimateknologi udskudt igen

Mange landbrugsvirksomheder har planer om at søge tilskud til miljø- og klimateknologi i år. Tilskudsordningen skulle oprindeligt have været åbnet nu, men den seneste melding fra Landbrugsstyrelsen er, at ordningen ventes at åbne i midten af oktober og lukke igen i slutningen af november.

Forsinkelsen skyldes, at det trækker ud med afklaringen af en række juridiske aspekter, der er væsentlige for tilskudsordningen.

Om tilskudsordningen – dét ved vi
Bekendtgørelsen for tilskudsordningen er endnu ikke på plads, men vi ved, at der kan søges om 40 % tilskud til en række enkeltstående miljø- og klimateknologier, som har en dokumenteret effekt.

Ordningen henvender sig både til planteavlere, kartoffelavlere, gartnerier, svineproducenter, kvægproducenter og æg-/fjerkræproducenter.

I 2022 er der sat 244 millioner af. Indsatsområderne er at:

  • Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalde
  • Reducere ammoniakudledningen fra svinestalde
  • Reducere ammoniakudledningen fra kvægstalde
  • Reducere ammoniakudledningen fra stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
  • Reducere energiforbruget i stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
  • Reducere pesticidforbruget i planteavl
  • Reducere pesticidforbruget ved vækststandsning af kartofler
  • Reducere pesticidforbruget i gartneri
  • Reducere energiforbruget i gartneri
  • Reducere næringsstofforbruget i gartneri

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller Kamilla From-Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228