Nyheder

24. juni 2022

Ny formand hos Patriotisk Selskab

Patriotisk Selskab har fået ny formand: Christina Ahlefeldt-Laurvig fra Oreby og Berritzgaard Gods.

Peter Cederfeld de Simonsen er hermed trådt af. Til vores generalforsamling den 22. juni leverede Peter – traditionen tro – en flot beretning om det forgangne år, hvor han bl.a. kom omkring emner som ESG, CAP-planen, CO2-afgift, ejendomsret og generationsskifte.

“Hvis de kommende klimaregnskaber og ESG-rapporter skrues sammen på den rigtige måde, vil de kunne være et globalt udstillingsvindue for erhvervets grønne løsninger og bæredygtige indsatser”, sagde han blandt andet.

Vi siger mange tak til Peter for den kæmpe indsats, som han har ydet for Patriotisk Selskab gennem 31 år, heraf 25 år som formand. På generalforsamlingen blev Peter udnævnt til æresmedlem af Patriotisk Selskab.

Vi ser frem til samarbejdet med vores nye formand Christina Ahlefeldt-Laurvig, som har været med i vores bestyrelse i flere år.

Sammensætning af Patriotisk Selskabs bestyrelse og udvalg
Den ledige plads i vores bestyrelse efter Peter Cederfeld de Simonsen er blevet besat af Nicolai Oxholm Tillisch fra Rosenfeldt.

Der er desuden foretaget en enkelt udskiftning i vores planteavlsudvalg. Kim Brockenhuus-Schack fra Vennerslund Gods genopstillede ikke. Hans plads er blevet besat af Christian Ahlefeldt-Laurvig fra Hjortholm Gods.

Her kan du se, hvem der er med i vores bestyrelse og udvalg.

Har du læst vores Årsberetning 2021/2022?
Ellers kan du finde den her.

I årsberetningen kan du bl.a. se vores årsregnskab og blive klogere på, hvad der er sket i Patriotisk Selskab i årets løb, samt bestyrelsens holdning til emner som:

  • Den grønne omstilling
  • Udtagning af lavbundsjorde
  • Den danske CAP-plan
  • Den grønne skattereform
  • Generationsskifte
  • Præcisionsjordbrug
  • ESG
  • Pesticidstrategi
  • Vandområdeplaner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228