Nyheder

28. juni 2023

Dansk landbrug har viljen til den grønne omstilling

Dansk landbrug har klaret sig igennem store forandringer og vil også klare sig igennem klimakrisen og den humanitære og storpolitiske krise, vi står midt i med krigen i Ukraine. Sådan lød det fra bestyrelsesformand Christina Ahlefeldt-Laurvig ved Patriotisk Selskabs netop afholdte generalforsamling. Men nøglen er gensidig respekt: Landbruget skal inddrages i de beslutninger, der træffes om vores rammevilkår, og samtidig skal vi som erhverv værne om det, som betyder noget for os alle sammen, nemlig miljøet og klimaet.

”Vi finder altid en vej.”

Sådan lød det fortrøstningsfuldt fra bestyrelsesformand Christina Ahlefeldt-Laurvig til Patriotisk Selskabs generalforsamling den 27. juni i Odense.

”I nyere tid har vi styret igennem en finanskrise, en energikrise, en coronakrise, en klimakrise og lige nu også en humanitær og storpolitisk krise som følge af krig i Europa. Og mens vi styrer, har vi hele tiden for øje, at vi samtidig skal udvikle os og bevæge os fremad.”

Christina Ahlefeldt-Laurvig fortalte, at hun oplever stor viljestyrke og robusthed i landbruget.

Opbakning og inddragelse er afgørende

Ifølge Christina Ahlefeldt-Laurvig er det dog også afgørende med politisk opbakning og inddragelse, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

”Vi har brug for stabile rammevilkår, så vi kan investere langsigtet og med ro i sindet. Vi har ikke brug for skrivebordsløsninger og modelberegninger og lange ventetider,” sagde hun med et nik til implementeringen af CAP-reformen.

”Vi vil gerne bidrage med tiltag, der kan komme klimaet til gode. Vi vil gerne investere i klimaeffektiv teknologi som stalde, plantegenetik og biogas. Men vi vil inddrages og bringe vores viden, erfaring og lokalkendskab i spil, inden nye tiltag bliver sat i værk,” sagde hun.

Og mens hun kunne have fremhævet mange eksempler på generelle forbud og tiltag, der har skåret alle over én kam, valgte hun at fremhæve et eksempel på det modsatte: Planerne for BNBO er ifølge bestyrelsesformanden for Patriotisk Selskab netop et eksempel på, at vi som erhverv i sidste ende blev inddraget, selvom vi havde frygtet det modsatte.

”I stedet for et generelt landsdækkende sprøjteforbud – som der var lagt op til – har kommunerne nu pligt til at handle dér, hvor der vurderes at være en risiko. Hvis der ikke bliver indgået en aftale om sprøjteforbud, så skal kommunen give et påbud til lodsejerne. Og det skal ske mod erstatning,” sagde Christina Ahlefeldt-Laurvig og tilføjede:

”Vi blev – om end lidt sent – inddraget i planerne, og der bliver nu taget udgangspunkt i de lokale forhold. Det er glædeligt – og bedre sent end aldrig.”

Gensidig respekt

Inddragelse er også et udtryk for respekt; noget, som lå Christina Ahlefeldt-Laurvig meget på sinde.

”Jeg behøver blot at sige mink, og ordet respektløs bliver med ét meget konkret,” lød det fra formanden, som også fremhævede forløbet med Baltic Pipe, som har efterladt mange fynske landmænd med oplevelsen af en respektløs proces og en unfair erstatning.

Samtidig understregede hun, at respekten går begge veje.

”Vi skal huske, at vores erhverv fylder meget på mange parametre: Vi har meget af jorden; vi lugter en gang i mellem; vi larmer …” mindede Christina Ahlefeldt-Laurvig om: ”Og så lever vi ofte med en selvforståelse af, at vi er Danmarks mest betydningsfulde erhverv. Det var vi også engang, men tiderne skifter. Misforstå mig ikke – vi er vigtige, og vi kan noget vigtigt, men vi skal udvikle og drive vores erhverv, så det fylder på den gode måde. Nogle af de aktiviteter, vi skaber omkring vores bedrifter, får vi kun opbakning til, hvis vi samtidig viser, at vi grundlæggende værner om det, som betyder noget for de fleste mennesker. Det gælder især klimaet og miljøet.”

Den grønne omstilling kan ikke lade sig gøre uden landbruget, og Christina Ahlefeldt-Laurvig fremhævede da også erhvervets store arbejde med at nedbringe sit klima- og miljøaftryk.

”Tallene taler deres eget tydelige sprog,” sagde hun med henvisning til, at landbruget isoleret set har reduceret CO2-udledningerne med 17 procent i perioden fra 1990 til 2019. I samme periode har erhvervet øget produktionen med over 30 procent.

”Disse fakta er gode at have med. De siger meget om vores vilje til omstilling,” lød det fra bestyrelsesformanden.

Bestyrelse og udvalg pr. 27. juni 2023

Bestyrelsen fortsætter uændret efter generalforsamlingen den 27. juni 2023. Den nye bestyrelse konstituerede sig på et efterfølgende møde med Christina Ahlefeldt-Laurvig som formand og Bendt Wedell som næstformand.

Der var et nyvalg til økonomiudvalget, hvor Bendt Wedell ikke genopstillede. Esther Wassard fra Marienlyst Gods ved Vordingborg blev nyvalgt til den ledige plads.

Oversigt over medlemmer af bestyrelse og udvalg findes her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228