Nyheder

17. juni 2023

Gratis hjælp til udtagning af lavbundsjorder og randarealer

Er du klar over, at du kan få gratis hjælp, hvis du vil udtage kulstofholdige lavbundsjorder og randarealer fra din produktion?

Da vi deltager i den statsfinansierede lavbundsindsats, kan vi tilbyde gratis konsulentbistand til landmænd, som vil udtage kulstofrige lavbundsjorder og randarealer fra deres produktion.

Vi har netop fået udnævnt en udtagningskonsulent, Mette Dyrup Truelsen, som gerne hjælper ved udtagningsprojekter og står for kontakten med kommune, Naturstyrelsen og andre involverede aktører.

Lavbundsindsats skal reducere landbrugets CO2-udledning

Som led i den grønne omstilling af dansk landbrug skal mange tusinde ha kulstofrige lavbundsjorder tages ud af drift. Det er en del af landbrugsaftalen, som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021.

Af aftalen fremgår det, at landbruget skal reducere CO2-udledningen med 55-65 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. De kulstofrige lavbundsjorder anslås at stå for en tredjedel af erhvervets samlede CO2-udledning, og ambitionen er at udtage op mod 100.000 ha inden 2030. 

Udtagningsarbejdet er imidlertid en kompleks opgave, som kræver tid og involverer mange forskellige parter. For at hjælpe lodsejerne og kommunerne er der derfor afsat penge til et korps af udtagningskonsulenter, som kan hjælpe under udtagningsprojekterne.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ordningen eller et udtagningsprojekt, du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte miljø-, oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Psst … Miljøstyrelsen åbner snart for ansøgninger til Klima-Lavbundsordningen, som er en pulje, der støtter udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Allerede nu kan du begynde at screene for nye projekter. Læs mere her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228