Nyheder

8. juni 2023

Skove kan lukkes på grund af brandfare

Med den aktuelle tørke stiger risikoen hele tiden for skov- og naturbrande. Det giver kommunen mulighed for at lukke adgangen til skove eller naturområder midlertidigt.

LÆS OGSÅ: Har du brug for tilladelse til yderligere markvanding i tørken?

I den seneste tid har vi oplevet meget begrænset nedbør, og foruden udfordringerne med vanding i marken medfører tørkesituationen også forøget risiko for skov- og naturbrande.

Du kan se den aktuelle brandfare i dit område på beredskabsstyrelsens side brandfare.dk. Brandfareindekset er baseret på DMI’s tørkeindeks, men fastsætter brandrisikoen mere nøjagtigt, da det ikke kun forholder sig til udtørringen af jorden, men også af brandbart materiale på jordoverfladen såsom pinde og kviste. Det skriver Dansk Skovforening.

Kommunen kan lukke adgangen til natur- og skovområder

Hvis en kommune sammen med Beredskabsstyrelsen vurderer, at der er særlig risiko for brand, kan de jf. naturbeskyttelseslovens § 27 lukke natur- eller skovområder midlertidigt.

Har du et område, der er særligt udsat, anbefaler vi derfor, at du henvender dig til din kommune.

Sådan undgår du natur- og skovbrande

Beredskabsstyrelsens har en række råd til at undgå brand i naturen:

  • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild
  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
  • Hold altid afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Brug kun åben ild i stille vejr
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
  • Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen eller miljø-, oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228