Nyheder

16. januar 2023

Få tilladelserne på plads, inden du opretter nye erhverv

Af chefjurist Rikke Bjerre Gade og miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen

Vi ser mange gode forretningsidéer, når det kommer til alternativ anvendelse af stuehuse, driftsbygninger og udearealer. Det kan f.eks. være udlejning af stuehus til erhvervsmæssig brug, udlejning af hesteboks, etablering af gårdbutik eller madmarked og afholdelse af koncerter. 

Desværre oplever vi også, at mange glemmer at sikre sig de nødvendige tilladelser, inden de begynder at drive nyt eller ændret erhverv på deres landbrugsejendom.  

Det er ærgerligt at have startet en virksomhed og derefter blive nødt til at lukke den igen, fordi papirarbejdet ikke har været på plads. Du kan også risikere, at din forsikring ikke dækker, hvis uheldet er ude, eller at blive gjort erstatningsansvarlig, hvis du f.eks. har udlejet jord eller bygninger til en bestemt anvendelse, som du ikke har tilladelse til.  

Derfor anbefaler vi, at du i god tid undersøger, hvilke tilladelser din nye idé kræver.   

Hvilke tilladelser skal indhentes?
Vores erfaring er, at kommunerne administrerer reglerne ret forskelligt, og derfor kan det være svært at udstikke helt entydige retningslinjer. Derfor anbefaler vi, at du tager fat i din egen kommune ved tvivlsspørgsmål.   

Overordnet bør du have styr på din landzonetilladelse og byggetilladelse, når du f.eks. vil:  

  • Udleje stuehus 
  • Ændre status fra privat til erhverv eller omvendt 
  • Afholde madmarked eller koncert
  • Åbne gårdbutik eller café 
  • Afholde kurser og konferencer 
  • Udleje hestebokse 

 

Listen er ikke udtømmende. Men en tommelfingerregel er at være særligt opmærksom, når dit nye projekt involverer overnatning, fødevarer eller større forsamlinger.  

Spørgsmål
Vi har stor erfaring med området og rådgiver derfor også gerne om, hvilke tilladelser der er relevante at indhente i netop din situation. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade eller miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228