Nyheder

6. januar 2023

Sidste pulje for økologisk investeringsstøtte er åben

Indtil 1. marts er det muligt at søge om tilskud til teknologier, som fremmer produktiviteten på din økologiske bedrift. Det kan f.eks. være tilskud til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i marken, hvis du er planteavler, eller til varmerør eller cirkulationspumpe til opvarmning af stalden, hvis du har fjerkræ.

Den samlede pulje er på 140 millioner kroner, og Landbrugsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at ”der er god mulighed for at få tilskud.” Pengene fordeles således mellem seks indsatsområder:

  • Planteavl: 53 millioner kroner
  • Grise: 8 millioner kroner
  • Æg og fjerkræ: 34 millioner kroner
  • Kvæg: 34 millioner kroner
  • Får og geder: 1 million kroner
  • Frugt, bær og grønt: 10 millioner kroner

Der er fastsat en standardomkostning for hver tilskudsberettigede teknologi, og tilskuddet udgør 40 procent af dette beløb.

Hvilke investeringer er tilskudsberettigede?
Investeringsstøtten har til formål at bidrage til produktivitetsforbedring i de forskellige økologiske produktionsgrene ved f.eks. at øge effektiviteten, det økologiske areal eller den økologiske produktion for den enkelte landbrugsbedrift.

Du finder listen over tilskudsberettigede teknologier (bilag 1 til bekendtgørelsen) her.

Du kan kun indsende én ansøgning pr. indsatsområde (hhv. planteavl, grise, æg og fjerkræ, kvæg, får og geder samt frugt, bær og grønt). Tilskudsgrundlaget i en ansøgning skal udgøre minimum 100.000 kr. Dvs. at du kun kan søge om tilskud til teknologier inden for et indsatsområde, som samlet har en standardomkostning på 100.000 kr.

Du kan ikke ændre i projektet, når ansøgningen er sendt
Din ansøgning skal udformes med omtanke, da du ikke kan ændre dit projekt, når først ansøgningen er indsendt. Derfor anbefaler vi, at du holder din investering så simpel som muligt og sætter dig grundigt ind i, hvad den indebærer. På den måde minimerer du risikoen for at få investeret i noget under realiseringen af projektet, som ikke ligger inden for rammerne af tilsagnet om tilskud.

Vær desuden opmærksom på, at projektperioden er fastsat til to år, og at den ikke kan forlænges. Perioden begynder den dag, hvor du indsender din ansøgning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til tilskudsordningen eller din ansøgning, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228