Nyheder

20. april 2021

Få tilskud til urørt skov og Natura 2000

Du kan nu søge tilskud til privat urørt skov og sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder. Begge tilskudsordninger lukker igen den 15. juni 2021.

Privat urørt skov
Opnås der tilskud til privat urørt skov, skal skovarealet være urørt fremadrettet, og der må dermed ikke være nogen drift på arealet.

Tilskuddets størrelse baseres på nettoværdien af træerne. Herudover får du tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser.

Sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder
Ordningen giver tilskud til permanent ekstensivering af arealer i eller i tilknytning til Natura 2000-områder.

Formålet er at sammenbinde og beskytte fem udvalgte habitatnaturtyper (kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev).

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til en ansøgning, så kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228