Nyheder

12. april 2021

Nyt krav om whistleblowerordning på vej

Der er blevet sendt et lovforslag i høring om beskyttelse af whistleblowere, som får betydning for din virksomhed, hvis I er 50 ansatte eller derover.

Arbejdsgivere med flere end 249 medarbejdere skal etablere en whistleblowerordning for de ansatte, inden loven forventes at træde i kraft den 17. december 2021. For arbejdsgivere med 50 til 249 ansatte skal ordningen etableres inden den 17. december 2023.

Sådan skal whistleblowere beskyttes
Med loven beskyttes ikke kun medarbejdere i virksomheden, hvis de ”sladrer” om ulovlige eller kritisable forhold, men også aktionærer, medlemmer af direktion og bestyrelse, tidligere ansatte samt medarbejdere hos samarbejdspartnere, leverandører m.v.

Beskyttelsen af whistleblowerne består primært i, at en indberetning i strid med en tavshedspligt er straffri, og at der er forbud imod repressalier som følge af indberetningen, fx i form af suspension, afskedigelse, degradering, ændringer af ansættelsesvilkår, intimidering og lignende.

Der foreslås i den forbindelse en omvendt bevisbyrderegel, hvor det er virksomhedens opgave at bevise, at der ikke er tale om repressalier, hvis en whistleblower oplever ulempe efter at have foretaget en indberetning.

Whistleblowere kan indberette brud på både dansk og europæisk lovgivning
Med lovforslaget er der tale om en implementering af et EU-direktiv i Danmark. Udover at loven kommer til at dække indberetninger fra whistleblowere af brud på EU-lovgivning, har man i Danmark valgt, at brud på dansk lovgivning også tæller med.

Det vil sige, at en whistleblower skal have mulighed for at indberette overtrædelser af dansk og europæisk lovgivning – og det er derfor, at du som virksomhedsejer skal sørge for at etablere en whistleblowerordning i din virksomhed.

Der kan eksempelvis være tale om overtrædelser i forbindelse med miljøbeskyttelse, transportsikkerhed, offentlige udbud, finansielle tjenesteydelser og forbrugerbeskyttelse.

Loven dækker ikke whistleblowerens egne ansættelsesforhold, medmindre der er tale om grov chikane eller seksuel chikane.

Brug for hjælp til at etablere en whistleblowerordning?
Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228