Nyheder

2. december 2021

Klager over historiske ejendomsvurderinger betaler sig

I foråret fik mange ejere af erhvervsejendomme brev fra Vurderingsstyrelsen om muligheden for at klage over historiske ejendomsvurderinger, og der er stadig breve på vej ud. Spørgsmålet er, om det overhovedet kan betale sig at klage. Her er svaret ja. Hos Patriotisk Selskab er der kommet medhold i flere klager.

Siden det nuværende ejendomsvurderingssystem i 2013 blev sat i bero, har mange ejere været afskåret fra at klage over for høje ejendomsvurderinger.

Derfor vedtog Folketinget i december sidste år en lovændring, som gør det muligt for ejere af erhvervsejendomme at klage over historiske ejendomsvurderinger fra 2013 og frem. Det gælder også landbrugs- og skovejendomme og ejerboliger med et grundareal på 2 ha eller mere.

Spørgsmålet er imidlertid, om det overhovedet kan betale sig at klage. Kommer der noget godt ud af det? Svaret er ja. Hos Patriotisk Selskab er der kommet medhold i flere af de klager, som selskabet har håndteret på vegne af kunderne.

– En af vores kunder, Helge Danneskiold-Samsøe fra Lolland, råder over flere bygningsløse ejendomme. Disse ejendomme er blevet vurderet som værende ikke-landbrugsjord og er således også vurderet til ikke-landbrugsjordspris til trods for, at der er tale om jordstykker i landzone, som drives landbrugsmæssigt sammen med Helge Danneskiold-Samsøes øvrige landbrug, siger chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Store konsekvenser ved fejlvurderinger
Konsekvenserne af sådanne fejlvurderinger kan være ganske store, fordi der er store skattemæssige forskelle, alt afhængigt af om jorden er vurderet som landbrugsjord eller almindelig jord.

Dette kommer til udtryk i den måde, man værdiansætter jorden på, og på den promille, man beskatter jorden med.

– For Helge Danneskiold-Samsøe har det betydet, at jorden har været værdiansat for højt og er blevet beskattet for hårdt. Og da vi jo betaler grundskat hvert år – så det er værd at kæmpe for, at disse fejlvurderinger rettes, da det kan betyde en markant reduceret skattebetaling. Derfor har vi benyttet os af klagemuligheden, siger Mimi Shin Jensen.

34 klager sendt af sted
Da klagemuligheden for de historiske ejendomsvurderinger indløb hos Helge Danneskiold-Samsøe, påklagede Patriotisk Selskab samtlige af de ubebyggede ejendomme for de mulige år, dvs. 2014, 2016, 2018 og 2019.

– I august sendte vi 34 klager af sted, da man skal klage for hvert enkelt år. For hvert år koster det 500 kr. i klagegebyr. Vi kunne have valgt at tage en prøveejendom først, da man får klagemuligheden igen, når de nye vurderinger kommer. Men dér tog Helge chancen, da vi også var ret sikre i vores sag, siger Mimi Shin Jensen.

– Nu begynder de indsendte klager at komme tilbage drypvist, og lige nu får vi fuldt medhold i langt størstedelen. Desværre er der en enkelt sagsbehandler hos Vurderingsstyrelsen, som ikke er enig, selv om alle de øvrige klager er gået gnidningsfrit igennem. Men vi glæder os over de sager, som er gået godt. De viser jo, at det er umagen værd at benytte sig af klagemuligheden – også selvom det koster et klækkeligt klagegebyr, siger Helge Danneskiold-Samsøe.

For den ene af Helge Danneskiold-Samsøes ejendomme ser ændringerne efter klageindgivelsen nu således ud:

– Beskatningsværdien nedsættes med 161.800 kroner, og promillen nedsættes med 25,8. Det giver en mærkbar økonomisk forskel, eftersom nedsættelsen både har tilbagevirkende og fremadrettet effekt, siger Mimi Shin Jensen, som sammen med Helge Danneskiold-Samsøe har oplevet et godt klageforløb.

– Det har været en hurtig og smidig proces, fra vi indsendte klagen, til Vurderingsstyrelsen genoptog sagen. Lolland Kommune har efterfølgende været tilsvarende hurtig og genoptaget alle indkomstår med renter, siger Helge Danneskiold-Samsøe.

Klagemuligheden kommer igen
Selv om klageadgangen over de historiske ejendomsvurderinger kun gælder 90 dage – gældende fra den dato, der står på brevet fra Vurderingsstyrelsen – er det ifølge Mimi Shin Jensen ikke spildt arbejde at kigge nærmere på vurderingerne.

– Vi kan høre på vores kunder, at nogle af dem stadig får tilsendt mulighed for klageadgang. Dén mulighed bør de selvfølgelig benytte, hvis der er grundlag for det. For andre er tidsfristen overskredet, men muligheden for at påklage de gamle vurderinger kommer jo igen, når de nye vurderinger indløber, givetvis i slutningen af 2022 eller starten 2023, siger Mimi Shin Jensen.

Klagemuligheden bør især benyttes af de lodsejere, hvor landbrugsjord – som ligger i landzone og drives landbrugsmæssigt – fejlagtigt er vurderet som ikke-landbrugsjord. Af klagen bør det fremgå, hvor store konsekvenser en sådan fejlvurdering har for beskatningen.

Klagemuligheden kan ligeledes anvendes i forbindelse med et generationsskifte, hvor værdien ønskes nedsat. Det skal dog her bemærkes, at hvis Vurderingsstyrelsen ikke umiddelbart er enig, er der ingen garanti for, at klagen afgøres, inden de nye vurderinger kommer.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp med klageadgangen over historiske ejendomsvurderinger, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228