Nyheder

16. december 2021

Optimér din skat inden nytår

Inden nytår er der en række ting, du kan gøre for at reducere din skat for det aktuelle år. Derfor er det en god idé allerede nu at være opmærksom på dine muligheder for optimering.

Indbetaling af restskat
Hvis du har betalt for lidt i skat i 2021, så kan du frivilligt betale den forventede restskat.

  • Betaler du senest den 31. december 2021, så undgår du helt at betale renter.
  • Betaler du senest den 1. juli 2022, så betaler du en dag-til-dag-rente. Den er ikke fastsat endnu, men var sidste år på 1,8 procent af restskatten fra 1. januar til og med den dag, du betaler.
  • Betaler du efter 1. juli 2022, vil Skattestyrelsen opkræve et fast procenttillæg, der heller ikke er fastsat endnu. Sidste år var tillægget på 3,8 procent.

Renten og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Hvis du benytter virksomhedsordningen og har hævet store pengebeløb til privat brug i 2021, kan det være en fordel at vente med at betale restskat til begyndelsen af januar 2022. Eftersom frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som hævede beløb til privat brug, kan du ved at vente til starten af januar udskyde betalingen af skat for det hævede beløb ét år.

Indbetaling på pensionsordninger
Læs her, hvordan du forholder dig til pensionsindbetalinger.

Fradrag for gaver
Du kan få fradrag på gaver, som går til godkendte velgørende foreninger, institutioner og organisationer, og du kan få fradrag for op til 17.000 kr. i 2021 (17.200 i 2022). For at få fradraget kræver det, at modtageren indberetter gaven til Skattestyrelsen. Du kan også give dine medarbejdere julegaver for op til 900 kr. pr. person med fuldt skattefradrag, og uden at de skal beskattes.

Gaver i familien
Når det gælder gaver til nærmeste familie, kan du give gaver op til 68.700 kr. til børn og børnebørn (24.000 kr. til svigerbørn) uden at skulle betale gaveafgift. Beløbet gælder pr. gavegiver. Det vil sige, at hver gavemodtager kan modtage gaver for op til 137.400 kr., uden at der skal betales afgifter, når der kommer gave fra både mor og far – eller bedsteforældre, hvis der er tale om børnebørn.

Køb af maskiner og inventar for at kunne afskrive
I 2021 er der mulighed for at afskrive med 116 procent af anskaffelsessummen for fabriksnyt inventar og driftsmidler, som ikke drives på fossile brændstoffer, samt køretøjer forsynet med nummerplader – dog ikke personbiler. For at du kan afskrive i 2021, skal maskiner og inventar være:

  • Leveret til en igangværende virksomhed.
  • Bestemt til at indgå i virksomhedens drift.
  • Færdiggjort i et sådant omfang, at den kan indgå i driften.

Grænsen for straksfradrag for småaktiver er på 30.000 kr.

Børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
Hvis du i årets løb har haft gevinster på børsnoterede aktier, kan du overveje at realisere tab på andre noterede aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger. Det kan være en fordel, eftersom aktieindkomst over 56.500 kr. beskattes med 42 procent, hvorimod aktieindkomst under 56.500 kr. kun beskattes med 27 procent. Det er forholdsvis nemt og billigt at sælge dine noterede aktier og derefter købe dem igen, hvis du stadig ønsker dem i din portefølje.

Håndværkerfradrag
Du kan få håndværkerfradrag for udvalgte håndværksydelser og servicefradrag for udvalgte serviceydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Du kan dog kun få fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer.

Håndværkerfradraget er på maksimalt 25.000 kr. pr. person, og skatteværdien er ca. 26 procent.
Servicefradraget er ligeledes på maksimalt 25.000 kr. pr. person, og skatteværdien er her forøget til ca. 35 procent.

For at få fradrag i 2021 for arbejde, som er udført i 2021, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

Der skal hertil gøres opmærksom på, at der i finansloven 2022 er truffet beslutning om, at håndværkerfradraget forsvinder pr. 1. april 2022.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228