Nyheder

29. august 2022

Ny lov om udenlandske praktikanter på det grønne område

En ny lov skal sikre, at udenlandske praktikanter ikke fortrænger elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, som mangler lærepladser. Dermed stilles der nu krav til praktikstedet om, at rekruttering af elever og lærlinge fra erhvervsuddannelser opprioriteres. Samtidig styrkes de udenlandske praktikanters retsstilling, så de ligestilles med elever under erhvervsuddannelse ved tvister og uenigheder med praktikstedet.

Landbruget kan stadig frit rekruttere udenlandske praktikanter
Fremover kan udenlandske praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet ikke få opholdstilladelse, hvis der er væsentlig mangel på lærepladser, medmindre praktikstedet allerede har en elev eller lærling ansat eller har forsøgt at rekruttere en inden for de seneste tre måneder. Elever og lærlinge skal søges via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal. Det følger af en lovændring, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Landbruget fritages imidlertid fra kravet, da der p.t. ikke er væsentlig mangel på praktikpladser i branchen.

Bedre retstilling for udenlandske praktikanter
Den nye lovgivning medfører også en bedre retsstilling for udenlandske praktikanter. Tidligere kunne udenlandske praktikanter ikke klage til et fagligt udvalg, hvis der opstod tvister eller uenigheder med praktikstedet. Med den nye lov har udenlandske praktikanter nu mulighed for at klage til Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, hvis der opstår uenigheder om f.eks. oplæring, løn eller andre ansættelsesforhold. Dermed ligestilles de med elever under erhvervsuddannelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228