Nyheder

22. august 2022

På forkant med klimadagsordenen

Nogle af vores konsulenter har været på efteruddannelse i det digitale værktøj ESGreen Tool for at komme på forkant med fremtidens miljøkrav.

Mette Dyrup Truelsen og Anders Holm Rasmussen er blandt de allerførste, som er blevet certificeret til at beregne klimaaftryk med ESGreen Tool. Det er et digitalt værktøj, som vi ikke kun bruger til at beregne din bedrifts aktuelle udledning af CO2-ækvivalenter, men som også kan bruges til beregninger af, hvilken effekt konkrete tiltag vil have på dit klimaregnskab. Det kunne f.eks. være etableringen af et luftrensningsanlæg i stalden, nedmuldning af halm eller tilsætning af nitirifikationshæmmere til gyllen. Og så regner vi naturligvis også på økonomien i det!

Hvorfor er et klimaregnskab relevant?
Du får ikke bare et tal på, hvor mange CO2-ækvivalenter din bedrift udleder. Vi udpeger også de lavthængende frugter, hvor du med en mindre indsats vil kunne se store effekter i dit klimaregnskab, og de længere træk, du med fordel kan begynde at lægge frø ud til. Vi regner på, hvad det vil koste dig, og hvad du kan hente hjem – både i sparet drivhusgas og kroner.

Er du i tvivl om, hvordan arbejdet med klimaaftryk er relevant for netop din bedrift, kan vores konsulenter også vejlede om det. Som udgangspunkt bliver arbejdet med ESG og klimaaftryk kun mere aktuelt i takt med, at:

  • Bankerne fra 2023 skal indberette deres kunders CO2-aftryk til Finanstilsynet
  • Arealstøtten ændres fra 2023, hvor der bl.a. indføres “eco-schemes”
  • Der er en CO2-afgift på vej, som vi endnu ikke kender omfanget og betydningen af

Det kan du læse mere om i denne artikel.

En af flere metoder til at beregne klimaaftryk
ESGreen Tool er den seneste tilføjelse til vores repertoire af miljø- og klimaværktøjer. Vores konsulenter har flere forskellige metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med natur- og miljøforbedrende tiltag.

Vi bruger også ConTerras klimaregnskabsmodel, der p.t. er den eneste på markedet, som kan inkludere skov i beregningen af klimaaftryk. Og Nordic Green Solutions, som kan bidrage til en ESG-rapport på driftsgrene som udlejning og energikilder. Det er også muligt at få besøg af en af vores konsulenter til et Naturtjek, som munder ud i konkrete forslag til at forbedre forholdene for naturen på netop din ejendom.

Hvad der er relevant for dig, afhænger af dine ønsker og din bedrifts sammensætning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ESGreen Tool eller vores andre metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med miljøforbedrende tiltag, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller økologikonsulent Anders Holm Rasmussen. Med udgangspunkt i dine ønsker og din bedrifts sammensætning tager vi dialogen om, hvilke beregningsmetoder og tiltag, der er mest relevante for dig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228