Nyheder

22. september 2022

Fra ringbind til elektronisk arkiv

Af chefkonsulent Anders Halberg og seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen, Patriotisk Selskab.

Den 1. juli trådte en ny bogføringslov i kraft, som skal sikre, at kravene til bogføring bliver tidssvarende. Hvad betyder det for dig?

De væsentligste ændringer

  • Krav om digital bogføring og opbevaring
  • Krav til beskrivelse af opbevaring og processer mv. for virksomhedens bogføring
  • Definition af regnskabsmateriale
  • Hjemmel til regnskabskontrol for Erhvervsstyrelsen
  • Væsentligt højere bøder for overtrædelse af bogføringsloven

Væk med bilag. Det hele bliver elektronisk!
Den eneste del af loven, der ikke gælder allerede nu, er kravene til digital bogføring og opbevaring. Disse krav vil for aktie- og anpartsselskaber blive gældende fra 2023 og for øvrige i 2024. Endelige ikrafttrædelsestidspunkter kan blive ændret.

Der kommer også krav til de digitale bogføringssystemer, som må anvendes. Denne proces er påbegyndt af Erhvervsstyrelsen, og det forventes, at alle i dag kendte bogføringsprogrammer vil blive godkendt – også Ø90.

Den digitale opbevaring af bogføring og bilag kan være på egen server, hos en edb-udbyder eller i skyen. Alle data skal være tilgængelige for virksomheden og myndighederne ved kontrol, og der vil være krav om en passende back-up.

Helt små virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. slipper for kravet om elektronisk bogføring og opbevaring og kan vælge at gemme bilagene i et ringbind som hidtil.

Beskrivelse af bogføringen
Senest ved starten af næste regnskabsår skal alle virksomheder udarbejde en beskrivelse af, hvordan bogføringen gennemføres, hvem der er ansvarlig, hvilket bogføringsprogram, der anvendes, hvorledes arbejdsgangene er tilrettelagt osv. Ligeledes skal der være en beskrivelse af, hvordan bogføring og bilag opbevares og kan genkaldes.

Erhvervsstyrelsen vil i efteråret udsende et hjælpeskema til brug for udarbejdelse af beskrivelsen – og ellers kan du også altid få hjælp hos Patriotisk Selskab. Ikke kun med efterlevelse af de mange lovkrav til virksomheder, der løbende indføres, men også med administrative processer generelt samt med tiltag, der kan være med til at optimere driften af din virksomhed.

Kontakt Anders Christian Halberg eller Palle Offersen, hvis du har brug for hjælp.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228