Nyheder

12. november 2021

Elbiler: Registreringsafgift og fradrag for elafgifter

Siden 2015 er strøm til elbiler blevet ligestillet med benzin og diesel til biler med brændstofmotor.

For virksomheder betød det bl.a., at de udgifter, der var forbundet med at anskaffe og installere en ladeboks på medarbejderens bopæl, indgik i beskatningsgrundlaget for fri bil. Ud over selve bilens værdi blev medarbejderne oveni beskattet af ladestanderen og installationen af standeren.

Men med den øgede politiske opmærksomhed på den grønne omstilling og herunder også opmærksomheden på elbiler er der skabt en vis forudsigelighed i forhold til private og virksomheders investering i el- og hybridbiler samt dertilhørende ladestandere, hvor beskatningen i dag er fjernet.

Fradrag for elafgift
Med en ny særlov – som er et tillæg til elafgiftsloven – er der nu åbnet for refusion for elafgiften med undtagelse af 0,4 øre pr. kWh (2021) frem til 2030. Altså en stor besparelse for både private og erhverv, som nu kan opnå afgiftsrefusion på ca. 86 øre pr. kWh ved opfyldelse af få konkrete kriterier:

  • At der foreligger en aftale med en operatør/virksomhed
  • At operatøren/virksomheden har den fulde driftsrisiko (ubegrænset service)
  • At der er en bimåler i selve ladestanderen

 

Valgmulighederne er imidlertid mange og vidt forskellige, når det gælder ladestandere – også i forhold til placering og finansiering af ladestanderen. Og i øvrigt gør særlige forhold sig gældende, såfremt man har solceller eller afgiftsfritagelse pga. elopvarmning.

De skattemæssige forhold er tilsvarende forskellige og afhænger bl.a. af, om medarbejderne skal kunne oplade deres private elbiler på arbejdspladsen, eller om medarbejderne skal tilbydes en ladestander hjemme på bopælen. Det spiller også en rolle, om der er tale om en bil på hvide eller gule plader.

Refusion af elafgift stiller ligeledes krav til måling af elforbrug og fakturering – både i de tilfælde, hvor en ekstern leverandør står for virksomhedens ladestandere, og i de tilfælde, hvor opladning foregår hjemme hos medarbejderne.

Endelig påvirkes også momsfradraget af bilen, der oplades. Virksomheden skal altså være opmærksom på, hvornår og i hvilket omfang der er ret til momsfradrag for den el, som er brugt ved opladning af egne firmabiler eller medarbejderes biler.

Registreringsafgift
Også omlægningen af registreringsafgiften – som ligeledes er en del af den grønne omstilling – berører elbiler.

Efter de gældende regler skulle registreringsafgiften på elbiler stige til 65 % 2021. Med aftalen om den grønne omstilling ændres stigningen til 40 % i 2021-2025, og med en gradvis øgning af registreringsafgiften med 8 procentpoint årligt op til 80 % i 2030, herefter med en stigning på 4 procentpoint om året til 100 % frem til 2035.

Fradraget i grundlaget for registreringsafgiften på elbiler på DKK 1.700 pr. kWh (op til 45 kWh) batterikapacitet videreføres, med en aftrapning frem til 2025.

I 2021 udgør fradraget DKK 1.700 pr. kWh, i 2022 nedsættes fradraget til DKK 1.300 pr. kWh, i 2023 DKK 900 pr. kWh og i 2024 DKK 500 pr. kWh.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have hjælp i forbindelse med dine elbil-overvejelser, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Tommy K. Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228