Nyheder

18. november 2021

Driftsanalyser 2020/2021: Business as usual i et coronaår

Så er Patriotisk Selskabs Driftsanalyser klar og lander snart i postkassen hos vores medlemmer.

Det har været et ganske anderledes år med de mange corona-restriktioner – som heldigvis ikke kan aflæses i landbrugets økonomi.

Planteavl
Planteavlerne kan se tilbage på et godt år, hvor de har kunnet dyrke deres marker uden at være påvirket af, at resten af samfundet var nedlukket.

Høstudbyttet var lidt lavere end sidste år, men stadig højt – og til gengæld var afregningspriserne højere.

Vi ser fortsat, at de større virksomheder har nogle stordriftsfordele og herved klarer sig bedre end bedrifter under 500 ha. Der er også en bedre omkostningsstyring på mange af de store bedrifter.

Grise
Griseproducenterne er som bekendt presset i øjeblikket, hvilket især skyldes oprustningen på det kinesiske marked og afrikansk svinepest.

De gode resultater i 2020 har heldigvis medført, at mange landmænd har afdraget gæld og konsolideret sig, så de har en vis robusthed og modstandskraft over for de ekstremt lave noteringer, som vi ser lige nu.

Samlet set viser Driftsanalyser 2020/2021 et godt år for griseproducenterne, men med en fornyet usikkerhed for særligt smågriseproducenterne.

Økologi
Der er i år dobbelt så mange økologiske virksomhedsanalyser med i Driftsanalyser, som der var sidste år. De økologiske producenter kan således benchmarke med afgrødeanalyser for 10 afgrøder målt på både gennemsnit og bedste halvdel.

Tallene viser, at der er nogle afgrøder, hvor økologerne virkelig kan tjene penge, mens andre afgrøder slår fejl.

Det er Patriotisk Selskabs intention at lave flere økologiske virksomhedsanalyser de kommende år, så udviklingen af de økologiske afgrøder kan følges over flere år. Det er altid mere retvisende at basere sin benchmarking på et femårsgennemsnit frem for et enkelt år.

Bæredygtighed
Bæredygtighed indtager fortsat en større plads på dagsordenen i landbruget, hvorfor emnet også italesættes i flere af artiklerne i Driftsanalyser 2020/2021.

Gennem din virksomhedsanalyse kan du få et bedre indblik i niveauet af bæredygtighed i din virksomhed. Bl.a. kan der udtrækkes relevante nøgletal om brændstofforbruget, elforbruget, tørreomkostningerne og sædskiftet. At kende din virksomhed i detaljer kan med andre ord være et afsæt til at blive mere bæredygtig.

Økonomikonference 2021
Bæredygtighed er ligeledes på dagsordenen, når vi afholder vores årlige Økonomikonference onsdag den 8. december 2021.

Hør blandt andet om:

  • Økonomien i planteavl og griseproduktion i Danmark og ude i verden
  • Den grønne omstilling, opdyrkningen af nye markeder og udviklingen af nye produkter
  • EU’s fælles landbrugspolitik og investeringerne i bæredygtig teknologi
  • Arbejdet med de frivillige BNBO-aftaler
  • Udviklingen af klimaregnskaber og regnskabernes betydning for den finansielle vurdering af landbrugsbedrifter
  • Arbejdet med bæredygtige investeringer i dansk skovbrug
  • Ny lovgivning og nye afgørelser inden for skatteområdet
  • Skabelsen af et vinderteam i en tid, hvor omstillingsparathed er afgørende

 

Læs mere om Økonomikonferencen her.

Grundlaget for Driftsanalyser 2020/2021
Driftsanalyser 2020/2021 er baseret på uddrag af 100 årsrapporter og virksomhedsanalyser fra 102 bedrifter – nærmere bestemt 57.491 ha landbrugsjord, 591 udlejningsboliger, 16.253 ha jagt, 5.464 ha skov, 14.943 stk. årssøer, 480.352 stk. smågrise fra 7-30 kg, 254.832 stk. producerede slagtegrise samt 2.717.695 stk. producerede slagtekyllinger.

MyBusiness
Husk, at du, hvis du får lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, kan få adgang til MyBusiness. Her kan du klikke rundt i dine nøgletal og nemt danne dig et visuelt overblik over din økonomi, fx dine omkostninger i en bestemt driftsgren.

Kontakt driftsøkonom Sarah Lilaa, hvis du er nysgerrig.

Hvordan får jeg fat i Driftsanalyser?
Du kan købe Driftsanalyser 2020/2021 hos sekretær Jette Post. Bogen koster 250 kr. for medlemmer af Patriotisk Selskab og 400 kr. for ikke-medlemmer (begge priser ekskl. moms). Alle medlemmer får tilsendt et gratis eksemplar. Hvis du er deltager i Driftsanalyser, får du to eksemplarer.

Som deltager i Driftsanalyser får du igen i år tilsendt dit ejendomsnummer via mail. Vi udsender numrene den 19. november – vi hører gerne fra dig, hvis du ikke modtager dit nummer.

Driftsanalyser udsendes med Bladkompagniet, som omdeler brevene den 21. og 22. november. Hvis ikke du har modtaget bogen senest tirsdag den 23. november, hører vi også meget gerne fra dig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228