Nyheder

9. november 2021

Husk 30 %-ordningen – pensionsordningen for selvstændige

Året nærmer sig sin afslutning, og mange selvstændige gør sig overvejelser om årets pensionsindbetalinger. Med den såkaldte 30 %-ordning kan selvstændige indbetale og få fradrag for op til 30 % af virksomhedens overskud (før renter). Indbetaling skal ske på en livsvarig livrente.

År 2021 lakker mod enden, og det betyder, at mange selvstændige begynder at gøre sig tanker om indbetalinger til pensionsordninger. Det gælder særligt indbetalinger til den såkaldte 30 %-ordning.

– 30 %-ordningen er en fleksibel pensionsordning for de selvstændige, som ikke driver virksomhed via et selskab. Ordningen er indrettet efter den virkelighed, som gælder for mange selvstændige – nemlig at indtægterne kan svinge fra år til år. Nogle år kan der være mange penge til rådighed for indbetaling på en pensionsordning. Andre år knapt så mange, siger chefkonsulent Mimi Shin Jensen fra Patriotisk Selskab.

Disse udsving er der taget højde for i 30 %-ordningen, som giver mulighed for en fleksibel opsparing. I de år, hvor det er muligt, kan den selvstændige via ordningen indbetale og få fradrag i en eventuel topskat for op til 30 % af virksomhedens overskud (før renter), når beløbet indskydes på en livsvarig livrente.

Der er ikke noget krav om en minimumsindbetaling og heller ikke krav om, at der skal indbetales hvert år. Den selvstændige kan således fra år til år tage stilling til, hvorvidt der skal indbetales til ordningen eller ej.

Andre pensionsordninger
– Indbetaling til en livsvarig livrente udelukker ikke, at du som selvstændig derudover kan indbetale til andre pensionsordninger, fx en ratepension, hvor der i 2021 kan indbetales 58.500 kr. Både livsvarig livrente og ratepension giver fradrag i indbetalingsåret – og kan dermed være et godt alternativ til fx opsparing i virksomhedsordningen, understreger Mimi Shin Jensen.

Ud over de fradragsberettigede indbetalinger, kan man også vælge at indbetale på den såkaldte aldersopsparing. Her kan der indbetales 52.400 kr. fra og med det 5. hele indkomstår før folkepensionsalderen. Er der længere tid til folkepensionsalderen, kan der indskydes 5.400 kr. i 2021.

Indbetalingerne på en aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat. Til gengæld skal der heller ikke betales skat af pensionsopsparingen, når den bliver udbetalt, og udbetalingerne modregnes heller ikke i folkepensionen.

Kig på 30%-ordningen nu
Selv om overskuddet ikke kendes helt nøjagtigt før udgangen af året, så kan indbetalingen på pensionsordningen fastlægges ud fra et skøn over det forventede overskud.

Hvis det senere viser sig, at overskuddet er mindre end forventet, og der derfor er indbetalt for meget på pensionsordningen, bliver fradraget for det overskydende beløb overført til det kommende år.

– Selvom fristen for at indbetale til pensionen via 30 %-ordningen først er i slutningen af december (den 30. december), så opfordrer bankerne til, at du allerede nu gør dig tanker om, hvorvidt ordningen skal anvendes i år, og giver banken besked hurtigst muligt, så du er sikker på, at bankerne kan nå at håndtere administrationen, siger Mimi Shin Jensen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have hjælp til at komme i gang med 30 %-ordningen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228