06
Okt
Nu kan du søge om tilskud til naturpleje i Natura 2000-områder

Til og med den 14. december 2021 kan du søge om tilskud til henholdsvis rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Tilskuddet gælder til de særligt udpegede Natura 2000-områder, §3-beskyttet overdrev eller nationalparker.

Mere specifikt kan du søge tilskud til nødvendige udgifter i projekter, hvor du:

  • Gennemfører rydning af tilgroede arealer for træer og buske
    • konsulentbistand, materialer og anlægsarbejde
  • Forbereder et areal til afgræsning
    • etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde, elforsyning og rørbro

 

Tilskuddet kan dække op til 100 % af dine udgifter, såfremt udgifterne har direkte forbindelse til og er nødvendige for at gennemføre projektet.

For professionel konsultation – kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.